ทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายนได้มีการทดสอบบินโดรนสำหรับโปรยสารเคมีทางการเกษตรที่โรงเรียนมัธยมปลายการเกษตรโอบิฮิโระ (Obihiro Agriculture High School) โดยความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตรฮาคุเบ็ตสึโจ โรงเรียนมัธยมปลายการเกษตรโอบิฮิโระ และโรงเรียนเทคนิคโอบิฮิโระ (Obihiro Technical High School) นักเรียนประมาณ 80 คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการเกษตรแบบสมาร์ทที่แบ่งเบาภาระด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย
สมาชิกของสมาคมความร่วมมือในการทดสอบบินโดรนได้บรรทุกถังขนาด 16 ลิตรขึ้นโดรนรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถโปรยสารเคมีทางการเกษตรได้ แล้วลองโปรยน้ำที่ใช้ทดลองแทนสารเคมีจากระดับความสูง 4 เมตรลงไปยังพื้นที่กสิกรรมของโรงเรียนมัธยมปลายการเกษตรโอบิฮิโระ หากบันทึกข้อมูลเชิงตำแหน่งในไร่สวนและตั้งค่าให้ทำงานอัตโนมัติทั้งหมด ถึงมีแรงงานคนน้อยก็ทำการเกษตรได้

Location

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー