แถบคามิฟุราโนะโจเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวฮอพแล้ว

แถบคามิฟุราโนะโจ ฮอกไกโดตอนเหนือ เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว “คิวกะ” ผลของต้นฮอพที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเบียร์แล้ว ผงสีเหลืองที่เรียกว่า “ลูปูลิน” ในคิวกะคือวัตถุดิบที่ช่วยให้เบียร์มีกลิ่นหอมและรสขม ช่วงทศวรรษที่ 1960 ซึ่งเป็นยุคทองเคยมีผู้ผลิตฮอพในแถบคามิฟุราโนะโจและแถบบิเอโจซึ่งเป็นเมืองข้างเคียงถึง 120 ครัวเรือน ทว่าในปัจจุบันเหลือเกษตรกรเพียง 4 ครัวเรือนในแถบคามิฟุราโนะโจที่ผลิตอยู่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมมีการเก็บเกี่ยวฮอพพันธุ์ “ลิตเติลสตาร์” ในไร่ขนาด 10,000 ตารางเมตรของเกษตรกรที่ปลูกฮอพ 4 สายพันธุ์ หลังจากใช้อุปกรณ์ตัดกิ่งและใบออก คิวกะก็ถูกนำไปเข้าเครื่องตากแห้งเป็นเวลาราว 8-10 ชั่วโมง โดยมีการเก็บเกี่ยวถึงเมื่อประมาณวันที่ 31 สิงหาคม

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー