เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวอากะชิโสะที่ส่งกลิ่นหอมหวนในแถบชิรานุกะโจแล้ว

เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวอากะชิโสะในแถบชิรานุกะโจ ฮอกไกโดตะวันออกแล้ว โดยพืชชนิดนี้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเหล้าโชจูจากชิโสะที่ชื่อ “ทันทากะตัน” ของบริษัทโกโด ชุเซ จำกัด (Godo Shusei Co. Ltd.) (โตเกียว)
ชิโนะสีม่วงแดงขนาดเท่าฝ่ามือถูกตัดอย่างคล่องแคล่วจนรอบบริเวณเต็มไปด้วยกลิ่นหอมสดชื่น นิติบุคคลผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรในย่านนี้ที่ชื่อชิโคฉะเพาะปลูกพวกมันโดยไม่ใช้สารเคมี เริ่มจากเพาะต้นกล้าในเรือนเพาะชำที่คลุมด้วยพลาสติก จากนั้นประมาณปลายเดือนพฤษภาคมย้ายพวกมันไปปลูกในไร่ซึ่งมีพื้นที่ราว 40,000
ตารางเมตรและแผ่กว้างตรงตีนภูเขาทันทากะอันเป็นที่มาของชื่อเหล้า จนกระทั่งเริ่มเก็บเกี่ยวเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม การเก็บเกี่ยวจะดำเนินไปจนถึงราวกลางเดือนกันยายน หลังตากแห้งเรียบร้อยแล้ว ชิโสะจะถูกนำไปป่นเป็นผงและเก็บรักษาไว้ เพื่อส่งต่อไปยังโรงงานในอาซาฮิคาวะของบริษัทโกโด ชุเซในปีหน้า สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล้าโชจูยอดนิยมซึ่งมีรสชาติของชิโสะต่อไป

Location

Shikosha

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー