เก็บเกี่ยวข้าวบาร์เลย์เพื่อผลิตวิสกี้ด้วยวัตถุดิบจากอักเคชิทั้งหมด

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม มีการเก็บเกี่ยวข้าวบาร์เลย์ชนิดสองแถวในแถบอักเคชิโจ ฮอกไกโดตะวันออก เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตวิสกี้
สหกรณ์คุชิโระโอตะ (JA Kushiro Oota) และองค์กรอื่นๆ ในอักเคชิโจได้ทดลองปลูกข้าวบาร์เลย์เหล่านี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ตามคำไหว้วานจากโรงกลั่นเหล้าอักเคชิ (Hokkaido Akkeshi Distillery) ซึ่งมีเป้าหมายในการผลิตวิสกี้ด้วยวัตถุดิบจากอักเคชิทั้งหมด ปริมาณกับคุณภาพของข้าวบาร์เลย์นั้นคาดว่าไม่มีปัญหา และจะถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมในฤดูร้อนปีหน้า ปัจจุบันโรงกลั่นเหล้าอักเคชิพึ่งพาวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ แม้พบว่าการปลูกข้าวบาร์เลย์ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวและความชื้นสูงเป็นไปได้ยาก แต่ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมาก็ได้มีความคิดริเริ่มในการทดลองปลูกข้าวบาร์เลย์ชนิดสองแถวสำหรับผลิตเบียร์ เพื่อให้สามารถผลิตวิสกี้ระดับท็อปคลาสโดยใช้วัตถุดิบที่ผลิตในอักเคชิล้วนๆ

Location

Akkeshi Distillery of Kenten Co., Ltd.,

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー