เตรียมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สืบเนื่องจากการวางแผนให้ฮอกไกโดตอนใต้เป็นแหล่งผลิตไวน์

องุ่นสำหรับผลิตไวน์ของบริษัท “ฮาโกดาเตะ ไวน์”
“โดนัน ไวน์ อคาเดมี” ที่ไร่องุ่นในเมืองโฮคุโตะ

เข้าสู่เดือนกันยายน ขณะที่องุ่นสำหรับผลิตไวน์เริ่มเปลี่ยนสีในฮอกไกโดตอนใต้ ความคิดริเริ่มในการเปลี่ยนย่านนี้ให้กลายเป็นแหล่งผลิตไวน์ก็ดำเนินไป ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปจังหวัดฮอกไกโดร่วมมือกับสถาบันวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ เช่น อุณหภูมิและทิศทางลม ตามไร่องุ่นในเมืองโฮคุโตะและเมืองอื่นๆ ทั้งยังเริ่มวางแผนอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการปลูกองุ่นและผลิตไวน์ รวมถึงคิดค้นเกษตรกรรมรูปแบบใหม่ ผ่านทาง “โดนัน ไวน์ อคาเดมี (Donan Wine Academy)” ด้วย
ระยะนี้ผู้ผลิตรายใหญ่เริ่มหันมาปลูกองุ่นกันอย่างต่อเนื่องในฮอกไกโดตอนใต้ บริษัท “ฮาโกดาเตะ ไวน์ (Hakodate Wine)” เริ่มปลูกองุ่นใกล้กับสำนักงานใหญ่ในแถบนานาเอะโจตั้งแต่ปี 2018 ส่วนบริษัทซัปโปโรเบียร์ (Sapporo Breweries) (โตเกียว) ก็เริ่มปลูกองุ่นในเมืองโฮคุโตะตั้งแต่ปี 2019 ไม่เพียงกิจการในประเทศเท่านั้น นิติบุคคลในท้องถิ่นของบริษัทผลิตไวน์เก่าแก่ของประเทศฝรั่งเศสก็มาสร้างไร่องุ่นตั้งแต่ปี 2019 ด้วย
ในเมื่อเป็นโอกาสดีเช่นนี้ ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปจังหวัดฮอกไกโดจึงเริ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศในพื้นที่ 23 แห่งของฮอกไกโด รวมถึงเมืองโฮคุโตะและนานาเอะโจด้วย เพื่อนำไปสู่การปลูกองุ่นคุณภาพดีเยี่ยมได้อย่างมีเสถียรภาพ
นอกจากอุณหภูมิและระดับความชื้นแล้ว ยังวัดปริมาณแสงแดด อุณหภูมิในดิน และความเร็วลมด้วย

หลังจากสร้างฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อย มีแผนจะเปิดเผยทางอินเทอร์เน็ตให้เหล่าผู้ผลิตใช้อ้างอิงต่อไป

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー