ยืนยันตำแหน่งของวัวที่เลี้ยงแบบปล่อยทุ่งด้วยระบบ GPS

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม กลุ่มสหกรณ์การเกษตรโทคาจิ (Tokachi Federation of Agricultural Cooperatives) ได้สวมปลอกคอระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ให้วัวที่เลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง และเปิดให้สาธารณชนรับชมการใช้ระบบที่ช่วยให้รู้ตำแหน่งของวัว โดยมีการสวมปลอกคอให้วัวจำนวนหนึ่งที่ฟาร์มแถบไทคิโจ ฮอกไกโดตะวันออกมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ซึ่งพบว่ามีประสิทธิผลในการค้นพบอาการบาดเจ็บของวัวตั้งแต่ระยะแรกเริ่มด้วย
ฟาร์มมีพื้นที่ 4,220,000 ตารางเมตร ในบรรดาโคนม 2,000 ตัวที่รับฝากจากทั้งในและนอกฮอกไกโด มีประมาณ 1,600 ตัวที่เลี้ยงแบบปล่อยทุ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนตุลาคม เจ้าหน้าที่ของฟาร์ม 10 คนจะลาดตระเวนวันละหนึ่งรอบด้วยการขี่จักรยานยนต์หรือการเดินเท้า ทว่าทุ่งหญ้ามีทางลาดขึ้นๆ ลงๆ เป็นจำนวนมาก หนำซ้ำยังอยู่ใกล้ทะเล สภาพอากาศจึงไม่ค่อยดีและมีหมอก ทำให้มักจะมองไกลๆ ไม่เห็น
กลุ่มสหกรณ์ฯ ร่วมมือกับบริษัท NTT docomo สาขาฮอกไกโด (ซัปโปโร) และบริษัท Koken Engineering
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง ในการพัฒนาปลอกคอที่ติดตั้งเครือข่ายสื่อสารและเครื่องรับสัญญาณ GPS สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของวัวผ่านคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต และสมาร์ตโฟน
ในการทดลองจะสวมปลอกคอให้วัวที่เลี้ยงแบบปล่อยทุ่งจำนวน 50 ตัว ช่วงกลางเดือนกันยายนมีวัวตัวหนึ่งไม่ค่อยขยับเขยื้อน จากการตรวจสอบพบว่ามันได้รับบาดเจ็บที่ขา จึงสามารถทำการรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ผู้รับผิดชอบของฟาร์มกล่าวว่า “อยากใช้ระบบนี้เพื่อให้มนุษย์สอดส่องดูแลได้กว้างไกลขึ้น รวมถึงใช้เป็นวิธีแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานคนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน”

Location

Taiki Town

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー