เร่งความเร็วในการพัฒนาและเพิ่มการแข่งขันในอุตสาหกรรม บริษัท IST เข้าร่วมโครงการดาวเทียม

โรงงานของสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ที่เคยอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยบริษัทสตาร์ทอัพชื่ออินเตอร์สเตลลาร์ เทคโนโลยี (IST) ในตำบลไทคิ แถบโทคาจิ ฮอกไกโดตะวันออก ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว นอกจากจะเร่งการพัฒนาจรวดที่อาคารแห่งใหม่ ทางบริษัทยังได้ประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคมปีก่อนว่าจะเข้าร่วมการพัฒนาดาวเทียมด้วย เป็นความคิดริเริ่มในการพัฒนาจรวดและดาวเทียมร่วมกันเป็นครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นในอุตสาหกรรมอวกาศ
อาคารแห่งใหม่มี 2 หลัง หลังที่ใช้เป็นสำนักงานเป็นอาคาร 2 ชั้น โดยชั้น 1 มีห้องสำหรับผลิตระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์กลไก ส่วนชั้น 2 มีสำนักงานใหญ่และอาณาบริเวณสำหรับปรึกษาหารือกับลูกค้า สามารถรองรับพนักงานที่ปัจจุบันมี 50 คนได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเป็น 100 คน พนักงานของบริษัทใหม่ที่ชื่อ “อาวร์ สตาร์ส” สำหรับพัฒนาดาวเทียมก็จะใช้สำนักงานแห่งเดียวกัน
อาคารอีกหลังมีชั้นเดียว สามารถใช้ประกอบจรวดขนาดเล็กสำหรับการสังเกตการณ์ที่ชื่อ “โมโมะ” และจรวดสำหรับบรรทุกดาวเทียมที่ชื่อ “ซีโร่” ซึ่งที่ผ่านมาใช้ศูนย์ยิงจรวดเป็นสถานที่ปฏิบัติงานได้ ประธานอินางาวะ ทาคาฮิโระกล่าวว่า “สามารถประกอบโมโมะได้หลายลำพร้อมๆ กัน แล้วยังเร่งให้ผลิตเป็นจำนวนมากได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย”

Location

Interstellar Technologies Inc.

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー