ท้าทายกับการเพาะปลูกมัสตาร์ดเพื่อเก็บเกี่ยวเป็นพืชผล ประเทศญี่ปุ่นจึงมีมัสตาร์ดที่ผลิตจากโทคาจิ

คุณโคทานิ โคอิจิ (อายุ 70 ปี) ผู้ทำการเกษตรในหมู่บ้านซาราเบ็ตสึ แถบโทคาจิ ฮอกไกโดตะวันออก กำลังเพาะปลูกมัสตาร์ดขาวในฐานะพืชผลสำหรับการเก็บเกี่ยว มีการปลูกพืชชนิดนี้อย่างแพร่หลายทั่วฮอกไกโดเพื่อใช้ทำปุ๋ยพืชสด แต่การปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวเป็นพืชผลนั้นยังหาได้ยากในประเทศญี่ปุ่น มันเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิต “มัสตาร์ดเม็ด” ที่ปกติจะพึ่งพาการนำเข้าในอัตรากว่าร้อยละ 90 คุณโคทานิเพาะปลูกมันมาตั้งแต่ปี 2015 เขากล่าวว่า “อยากให้คนมากมายได้รู้จักมัสตาร์ดที่ผลิตในโทคาจิ”

คุณโคทานิเป็นชาวไร่ที่ทำการเกษตรขนาดใหญ่ด้วยวิธีการผลิตแบบโทคาจิ โดยปลูกข้าวสาลี บีทที่เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตน้ำตาล มันฝรั่ง และพืชอื่นๆ ในไร่ซึ่งมีพื้นที่ 1,700,000 ตารางเมตร ขณะเดียวกันก็ปลูกปอป่านและเรพซีด นำพวกมันมาแปรรูปเป็นน้ำมันสำหรับประกอบอาหารแล้วจำหน่ายทั้งในและนอกฮอกไกโด เพราะอยากมีจุดเชื่อมโยงกับผู้บริโภคโดยตรง

ดอกสีเหลืองของมัสตาร์ดขาวบานสะพรั่ง การได้เห็นดอกไม้บานก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งในการปลูกมัน
คุณโคทานิ โคอิจิถือชามใส่เมล็ดสีเหลืองของมัสตาร์ดขาว(ใบข้างหน้า)ที่แยกด้วยเครื่องคัดแยกสี(ด้านในของภาพ)

มัสตาร์ดขาวเป็นพืชวงศ์ผักกาด ดอกมีสีเหลืองคล้ายดอกนาโนฮานะ เพาะปลูกกันอย่างแพร่หลายในฮอกไกโดในฐานะวัตถุดิบผลิตปุ๋ยพืชสดและพืชผลที่ทำให้ทิวทัศน์สวยงาม คุณโคทานิก็เคยโรยมันเป็นปุ๋ยในไร่เหมือนกัน แต่พอตรวจสอบดูก็รู้ว่า ในประเทศญี่ปุ่นแทบไม่มีที่ไหนปลูกมันเพื่อเก็บเกี่ยวเป็นพืชผลเลย

“ลองดูดีกว่า” เขาคิดแล้วท้าทายกับไร่พื้นที่ 5,000 ตารางเมตรตั้งแต่ปี 2015 ได้เมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวมาจากต่างประเทศก็จริง แต่ปัญหาคือไม่รู้วิธีปลูก เขาลองหาเอกสารภาษาอังกฤษเท่าที่หาได้ในอินเทอร์เน็ตมาอ่านจนหมด สมุดบันทึกประจำวันสำหรับรวบรวมข้อมูลผลการเพาะปลูกโดยเฉพาะกองหนาขึ้นในชั่วอึดใจ
ถึงอย่างนั้นก็ประสบความยากลำบากอย่างต่อเนื่องในการปลูกมันในไร่ เดี๋ยวลมกระโชกก็พัดเมล็ดออกมานอกดิน เดี๋ยวก็เจอโรคและวัชพืชรุมเร้า เขาเอ่ยด้วยรอยยิ้มเจื่อนว่า “ช่วงแรกล้มเหลวติดๆ กันเลย”

เมล็ดที่เก็บเกี่ยวได้ด้วยความยากลำบากถูกส่งจำหน่ายโดยตรงให้แก่ร้านอาหารในและนอกฮอกไกโด ก่อนจะถูกแต่ละร้านแปรรูปเป็นมัสตาร์ดเม็ดต่อไป

มัสตาร์ดเม็ดที่ผลิตเองถูกนำมาเสิร์ฟพร้อมอาหารที่ทำจากเนื้อ

แถบโทคาจิมีเกษตรกรคนอื่นท้าทายกับการเพาะปลูกมันต่อจากคุณโคทานิด้วย ในปีนี้คุณโคทานิมีแผนจะเพาะปลูกมัสตาร์ดสีน้ำตาลที่ใช้ทำมัสตาร์ดแบบญี่ปุ่นและมัสตาร์ดชนิดอื่นๆ ในพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร “ถ้าใช้ชีวิตในโทคาจิ แล้วได้กินของอร่อยในโทคาจิ มันก็น่าดีใจ ผมอยากผลิตของที่ผู้บริโภคชื่นชอบ นั่นคือแรงกระตุ้นของผม”

Location

Sarabetsu Village

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー