ฤดูปลูกข้าวมาถึงแล้ว

เริ่มปลูกข้าวพันธุ์ “โอโบโระซุกิ” ในเมืองบิไบท่ามกลางสภาพอากาศแจ่มใส

ปีนี้ฤดูปลูกข้าวก็มาเยือนแถบโซราจิ ฮอกไกโดตอนกลาง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวอันดับหนึ่งของฮอกไกโดอีกเช่นเคย โดยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม เริ่มมีการปลูกข้าวในที่นาของคุณอาเบะแถวชาชิไนภายในเมืองบิไบซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสหกรณ์การเกษตรเมืองบิไบ

ต้นกล้าของข้าวพันธุ์ “โอโบโระซุกิ” ที่ปลูกในโรงเรือนคลุมพลาสติกตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนจนมีความสูงราว 12 เซนติเมตร ถูกย้ายมาปลูกเรียงรายเป็น 8 แถวในนาข้าวพร้อมเสียงทำงานอย่างแข็งขันของเครื่องปลูกข้าว วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่ 17.2 องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าวันก่อน 6.2 องศาเซลเซียส ถือเป็นสภาพอากาศในอุดมคติสำหรับการปลูกข้าว ทำให้นึกถึงปีที่แล้วที่อากาศในฤดูร้อนแจ่มใสอย่างต่อเนื่อง คุณอาเบะกล่าวว่า “อยากผลิตของอร่อยให้เยอะๆ เพื่อส่งไปถึงมือผู้บริโภค”

ปีก่อนแถบโซราจิก็มีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดในฮอกไกโดคือ 447 ตารางกิโลเมตร ซึ่งรวมพื้นที่สำหรับแปรรูปด้วย

Location

Chashinai, Bibai

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー