จำกัดการก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ในตำบลคุตจัง ปีงบประมาณหน้าก็เช่นกัน

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ตำบลคุตจัง แถบนิเซโกะ ฮอกไกโดตอนกลาง กำลังพิจารณาจะออกข้อกำหนดที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับการจำกัดวัตถุประสงค์ของสิ่งปลูกสร้างในแถบฮิราฟุซึ่งมีรีสอร์ทเป็นจำนวนมาก สำหรับปีงบประมาณหน้าก็เช่นกัน นอกจากจะจำกัดการก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ในบริเวณซึ่งมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเป็นจำนวนมากแล้ว ยังพิจารณาจะกำหนดเขตห้ามพัฒนาที่พักด้วย จุดประสงค์คือเพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมในขณะที่การพัฒนาสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่โดยทุนต่างชาติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นไปได้ว่านี่จะกลายเป็นจุดพลิกผันสำหรับแถบนิเซโกะที่การพัฒนารีสอร์ทขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ มาจนถึงตอนนี้

ในปัจจุบัน พื้นที่ที่มีรีสอร์ทเป็นจำนวนมากอย่างเช่นฮิราฟุนั้น ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่วางผังเมืองซึ่งเวลามีการก่อสร้างอาคารจะจำกัดอัตราส่วนสิ่งก่อสร้างต่อที่ดินและอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน ทางตำบลมีแผนจะกำหนด “พื้นที่อนุรักษ์” ขึ้นใหม่ เช่น พื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา เพื่อจำกัดการขยายขอบเขตการพัฒนา ในทางรูปธรรมคือพิจารณาจะกำหนดขีดจำกัดพื้นที่ของที่พักที่สามารถก่อสร้างได้ รวมทั้งมีแนวโน้มว่าจะไม่อนุญาตให้ก่อสร้างโรงแรมหรือร้านค้าขนาดใหญ่ โดยจะรวบรวมโรงแรมขนาดใหญ่ให้กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่ง เช่น แถวที่เล่นสกี และอนุรักษ์ทัศนียภาพในบริเวณภูเขาโยเทเป็นหลัก

นอกจากพื้นที่อนุรักษ์ ยังมีนโยบายจะเพิ่มความเข้มงวดเกี่ยวกับข้อกำหนด เช่น อัตราส่วนสิ่งก่อสร้างต่อที่ดินและอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินด้วย แม้จะเป็นนอกย่านรีสอร์ท การกว้านซื้อที่ดินโดยทุนต่างชาติ เช่น พื้นที่ที่มีป่าเป็นจำนวนมาก ก็ยังดำเนินต่อไป ทางตำบลจึงตั้งใจจะกำหนดพื้นที่ห้ามก่อสร้างที่พักด้วย โดยจะกำหนดแผนการอย่างเป็นรูปธรรมภายในปีนี้ คาดว่าจะมีการคัดค้านจากนักธุรกิจด้านพัฒนาที่ดิน

เนื่องจากมีการพัฒนารีสอร์ทอย่างรวดเร็วในตำบล จึงเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาและการเหือดแห้งของทรัพยากรบ่อน้ำพุร้อน นอกจากนี้ความแออัดบริเวณที่เล่นสกีและที่จอดรถไม่เพียงพอก็เป็นประเด็นปัญหาที่ต้องหาทางแก้ต่อไปด้วย

เทศมนตรีมนจิ คาซุชิกล่าวว่า “ชาวตำบลส่วนใหญ่รู้สึกกังวลกับการพัฒนาที่ดินที่ขยายวงกว้างและสัมผัสถึงอันตราย จำเป็นต้องตั้งกฎระเบียบเพื่อให้มีการสร้างรีสอร์ทที่มีคุณภาพสูงและยั่งยืน”

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー