เริ่มวางจำหน่ายนมที่มีเครื่องหมายฮาลาล

เครื่องดื่มจากนมที่พิมพ์เครื่องหมายฮาลาลบนบรรจุภัณฑ์

บริษัทยตสึบะ นิวเงียว (Yotsuba Milk Products) เริ่มใช้เครื่องหมายฮาลาลเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่า นมลองก์ไลฟ์ (LL) และเครื่องดื่มที่ทำจากนมเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเร่งการส่งออกสินค้าไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผู้รับผิดชอบด้านประชาสัมพันธ์กล่าวว่า “ในอนาคตอยากส่งออกไปจำหน่ายที่มาเลเซียและอินโดนีเซียด้วย”
สินค้าเป้าหมายคือเครื่องดื่มที่ทำจากนม 3 ชนิด เช่น นมลองก์ไลฟ์ที่สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติได้นาน และ “กาแฟยตสึบะมิลก์” สินค้า 3 ตัวนี้ผลิตตามกรรมวิธีฮาลาลที่บริษัทลูกชื่อคุมิไอ นิวเงียว (อาซาฮิคาวะ) ซึ่งได้เครื่องหมายฮาลาลมาในปี 2014 และได้เพิ่มสัญลักษณ์ฮาลาลเข้าไปในบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ นอกจากนี้ยังเพิ่มสัญลักษณ์เข้าไปในผลิตภัณฑ์ที่ส่งจำหน่ายภายในประเทศญี่ปุ่นด้วย
โรงงานทั้งหมด 4 แห่งในฮอกไกโดของบริษัทยตสึบะ นิวเงียวได้รับเครื่องหมายครบทุกแห่งตั้งแต่ปี 2017 ขณะนี้กำลังผลิตชีส เนย และสินค้าอื่นๆ สำหรับใช้ในทางธุรกิจ การส่งออกสินค้าไปสิงคโปร์เป็นไปด้วยดี ยอดขายผลิตภัณฑ์ฮาลาลของทั้งกรุ๊ปในปี 2019 จึงกลายเป็นกว่า 2 ร้อยล้านเยน ซึ่งเพิ่มจากปีก่อนหน้าร้อยละ 20

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー