โรงงานผลิตเบียร์ท้องถิ่นของลูปิเซียก่อสร้างเสร็จแล้ว

โรงงานผลิตเบียร์ของลูปิเซีย (Lupicia) บริษัทผู้จำหน่ายชารายใหญ่ (นิเซโกะโจ ฮอกไกโดตอนกลาง) ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มเตรียมการผลิตตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน คาดว่าจะส่งเบียร์ท้องถิ่นจากนิเซโกะไปจำหน่ายได้ปีละ 120,000 ลิตรตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
โรงงานผลิตเบียร์ตั้งอยู่ที่โยเท แถบนิเซโกะโจ เลียบทางหลวงหมายเลข 5 เป็นอาคารชั้นเดียว พื้นที่ 380 ตารางเมตร ค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 500 ล้านเยน ภายในโรงงานมีแทงก์กลั่นเบียร์ความจุพันลิตรทั้งหมด 5 แทงก์ โดยจะผลิตเบียร์ 5 ชนิดด้วยกันโดยใช้น้ำใต้ดินจากภูเขาโยเท (Mount Yotei) เช่น “เพล เอล (Pale Ale)” ที่มีรสชาติของผลไม้ และ
“เบียร์ IPA” ที่มีรสขมและสดชื่น
ทางบริษัทไหว้วานให้บริษัทกลั่นเบียร์ทั้งในและนอกฮอกไกโดผลิต “เบียร์เชิงเขาโยเท” เพื่อจำหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่เดือนธันวาคมปีก่อน ส่วนเบียร์ที่โรงงานของบริษัทจะส่งจำหน่ายนั้น นอกจากจะเป็นเบียร์ท้องถิ่นสำหรับร้านอาหารบริเวณเชิงเขาโยเทแล้ว ยังจะจำหน่ายเป็นเบียร์ขวดทั่วประเทศทางเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าของบริษัท เพื่อสร้างแบรนด์ “เบียร์จากนิเซโกะ” ด้วย

โรงงานเบียร์ของลูปิเซียที่ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว

Location

Lupicia

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー