แอปเปิลสีแดงก่ำ

ผลแอปเปิลห้อยจากต้นในสวนผลไม้

แถบโอโตเอะโจ เมืองฟุคางาวะ เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวแอปเปิลอย่างเต็มรูปแบบแล้ว แอปเปิ้ล “สึงารุ” ซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักของประเทศญี่ปุ่น เปลี่ยนเป็นสีแดงก่ำ ส่งกลิ่นหอมหวานอยู่ในสวนผลไม้ที่เริ่มเปิดให้บริการเก็บผลไม้ด้วยตัวเอง
สวนผลไม้ข้างทางแยกต่างระดับฟุคางาวะ ฮอกไกโดตอนกลาง ปลูกแอปเปิลไว้ราว 3 พันต้น แต่ละต้นสูง 5 เมตร ออกผลประมาณต้นละ 100 ลูก
หลังจากนี้จะเริ่มเก็บเกี่ยวพันธุ์ “อาซาฮิ” ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่รสหวานอมเปรี้ยวและถูกใช้เป็นโลโก้ของบริษัทแอปเปิล (Apple Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา และพันธุ์ “ฮิเมคามิ” ที่มีเนื้อฉ่ำน้ำหวานๆ ด้วย การเก็บเกี่ยวจะดำเนินไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน
นอกจากจะมีการจำหน่ายโดยตรงที่สวนผลไม้แต่ละแห่ง ยังสามารถหาซื้อแอปเปิลได้ที่สถานีพักรถ “ไรซ์ แลนด์ ฟุคางาวะ (Rice Land Fukagawa)” ได้เช่นกัน

Location

Road Station "Riceland Fukagawa"

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー