ขนข้าวสาลีขึ้นเรือที่อ่าวอาบาชิริในฤดูใบร่วงซึ่งเป็นฤดูแห่งการเก็บเกี่ยว

ขณะเข้าสู่ปลายฤดูแห่งการเก็บเกี่ยว งานขนข้าวสาลีขึ้นเรือก็กำลังดำเนินไปที่ศูนย์รวบรวมและส่งจำหน่ายข้าวสาลีในเมืองอาบาชิริ ฮอกไกโดตอนเหนือ ศูนย์ฯแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2014 มีปริมาณการส่งจำหน่ายข้าวสาลีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ข้าวสาลีที่ผลิตในแถบโอค็อตสก์ถูกขนขึ้นรถบรรทุกและนำไปเก็บรักษาไว้ในยุ้งข้าวขนาดใหญ่ (ยุ้งละ 750 ตัน) ซึ่งมีทั้งหมด 24 ยุ้งภายในศูนย์ฯ งานขนข้าวสาลีขึ้นเรือจะมีขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนของทุกปีไปจนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป ก่อนที่ธารน้ำแข็งจะเข้าใกล้อ่าว ข้าวสาลีถูกส่งไปทั่วประเทศ ร้อยละ 70 ของปริมาณที่ส่งจำหน่ายหรือประมาณ 124,000 ตันเป็นข้าวสาลีที่เก็บเกี่ยวจากทั่วโอค็อตสก์

Location

Wheat collection and shipment facility

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー