เดินเครื่องเต็มสูบเก็บเกี่ยวหน่อไม้ฝรั่งฤดูหนาวที่ชื่อ “ฟุยุฮิเมะ” ในบิโฮโระ

การเก็บเกี่ยวหน่อไม้ฝรั่งฤดูหนาวที่เรียกว่า “ฟุยุฮิเมะ” กำลังเดินเครื่องเต็มสูบในแถบบิโฮโระ ฮอกไกโดตอนเหนือ เนื่องจากปริมาณแสงแดดมีมาก ความแตกต่างของอุณหภูมิจึงส่งผลดีต่อการเพาะปลูก ทำให้สามารถสร้างแบรนด์เป็นวัตถุดิบราคาสูงในฤดูหนาวเพราะในตลาดแทบไม่มีจำหน่ายหน่อไม้ฝรั่งที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
ช่วงฤดูใบไม้ร่วง เกษตรกรขุดรากที่หลับใหลของหน่อไม้ฝรั่งซึ่งเพาะปลูกในไร่กลางแจ้งขึ้นมา หลังจากเก็บรักษาไว้ในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำ ก็จะมีการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนในโรงเพาะชำต่อไป เกษตรกร 4 ครัวเรือนและศูนย์เกษตรกรรมบิโฮโระมิไรเพาะปลูกพวกมันที่โรงเรียนมัธยมปลายบิโฮโระ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้พอๆ กับปีก่อนคือ 1.2 ตัน แล้วส่งจำหน่ายที่ตลาดในซัปโปโร อาซาฮิคาวะ และคิตามิ โดยตั้งราคาสูงคือกิโลกรัมละประมาณ 3 พันเยน การเก็บเกี่ยวจะดำเนินไปถึงปลายเดือนมกราคมปีหน้า

Location

Bihoro Town

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー