การจราจรติดขัดเพราะผลกระทบจากหิมะตกหนักในแถบซัปโปโร การกำจัดหิมะเป็นไปด้วยความล่าช้าจนรถบัสต้องหยุดให้บริการ

ถนนที่ยังไม่ได้กำจัดหิมะและมีหิมะสภาพเหมือนไอศกรีมเชอร์เบทปกคลุม การจราจรติดขัดจนรถขยับไปไหนไม่ได้ ภาพถ่ายที่ยามาโนเทะ อำเภอนิชิ เมืองซัปโปโร เมื่อวันที่ 13 มกราคม เวลา 14:50 น.

※บทความนี้เป็นบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฮอกไกโด ฉบับวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565

ความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวทำให้วันที่ 13 มกราคมยังคงมีหิมะตกในเมืองซัปโปโรกับเมืองใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อการคมนาคมของชาวเมือง ความที่มีภูเขาหิมะอยู่ติดถนนทำให้ช่องทางการจราจรแคบและผิวถนนตะปุ่มตะป่ำ ส่งผลให้การจราจรจะหนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วนที่ผู้คนเดินทางไปทำงาน หรือไปเรียนเป็นหลัก รถบัสประจำทางที่วิ่งตามชานเมืองซัปโปโรหยุดให้บริการเป็นบางส่วน ในขณะที่คนขับแท็กซี่ก็ขับรถด้วยความยากลำบากเพราะสภาพถนนที่ย่ำแย่

สถานีตรวจวัดสภาพอากาศในเขตซัปโปโรกล่าวว่า ในส่วนของปริมาณหิมะในช่วง 24 ชั่วโมงจนถึงเวลา 17:00 น. ของวันเดียวกัน หิมะแถวอาซึตะ เมืองอิชิการิหนา 18 เซนติเมตร หิมะแถวโคงาเนยุ อำเภอมินามิ เมืองซัปโปโร หนา 11 เซนติเมตร และหิมะแถวหมู่บ้านชินชิโนะทสึหนา 10 เซนติเมตร อุณหภูมิต่ำสุดของทั้ง 10 พื้นที่ที่ทำการตรวจวัดอากาศอยู่ในระดับเดียวกับช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน ทำให้เกิดเป็นหิมะชื้นและอุ้มน้ำต่อเนื่องจากวันที่ 12 มกราคม

ในวันเดียวกันรถบัสฮอกไกโดชูโอประสบเหตุที่รถบัสไม่สามารถแล่นสวนกันได้ในบางจุดเพราะช่องทางการจราจรแคบลงกว่าเดิม ทำให้ต้องหยุดบริการตลอดทั้งวันบนเส้นทางที่เชื่อมระหว่างสถานีรถไฟซัปโปโรและคิโยตะ หลังจากการให้บริการรถบัสเกิดความล่าช้าสูงสุด 2 ชั่วโมงมาแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม มาวันนี้ตารางเดินรถก็เกิดความล่าช้าทั่วทั้งเมืองอีก ผู้รับผิดชอบกังวลว่า “ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบไปอีกนานเท่าไร”

เดิมทีรถแท็กซี่ที่มองช่วงสภาพอากาศย่ำแย่ว่าเป็น“ช่วงเวลาทำรายได้” เองนั้นก็ต้องพยายามอย่างหนัก คนขับรถแท็กซีส่วนบุคคลที่รอลูกค้าอยู่แถวสถานีโซเอ็น รถไฟ JR โอดครวญว่า “ผิวถนนปีนี้ผิดปกติ ต้องขับรถบนถนนตะปุ่มตะป่ำตลอดทั้งวัน เล่นเอาปวดเอวเลย”

รถไฟ JR ที่เกิดความล่าช้าหรือต้องหยุดให้บริการนั้นก็เพราะต้องกำจัดหิมะตามเส้นทางรถไฟแถบเมืองซัปโปโรและชานเมืองใกล้เคียง แต่เส้นชิโตเสะที่หยุดให้บริการตลอดวันที่ 12 มกราคมก็กลับมาให้บริการได้ตั้งแต่เที่ยวแรกในวันที่ 13 มกราคม รถไฟด่วนพิเศษที่วิ่งไปทางฮอกไกโดตะวันออกก็กลับมาเริ่มให้บริการต่อหลังจากหยุดให้บริการตลอดทั้งวันเมื่อวันที่ 12 มกราคมเช่นกัน

ผู้รับผิดชอบของลานสกีนานาชาติซัปโปโรที่โจซังเค อำเภอมินามิ เมืองซัปโปโรกล่าวว่า “ผลกระทบจากสภาพถนนทำให้มีผู้มาใช้บริการน้อย” โดยลานสกีหยุดให้บริการเฉพาะกิจเมื่อวันที่ 12 มกราคมเพราะมีลมกระโชก และกลับมาให้บริการตามปกติเมื่อวันที่ 13 มกราคม

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー