ชาวฮ่องกงชื่อคุณ Ang และชาวภูฏานชื่อคุณ Jigme เป็นกำลังให้ท้องถิ่นโดยใช้ทักษะที่เรียนรู้จากมาตุภูมิ

คุณ Ang (ซ้าย) และคุณ Jigme แสดงความกระตือรือร้นในการใช้ประโยชน์จากความรู้และทักษะที่สั่งสมมาจากมาตุภูมิ

ชาวต่างชาติผู้ศึกษาสาขาการโยธาสาธารณะอยู่ที่มหาวิทยาลัย กำลังกลายเป็นกำลังสำคัญให้แก่ผู้รับเหมาในแถบนิเซโกะและตำบลคุตจัง ชาวฮ่องกงชื่อคุณ Ang Ka Ho กับชาวภูฏานชื่อคุณ Jigme Samdrup กระตือรือร้นกับการเป็นกำลังให้ท้องถิ่นโดยอาศัยความรู้และทักษะของตัวเองขณะที่วงการรับเหมาในแถบชิริเบชิกำลังประสบปัญหาขาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง

คุณ Ang เริ่มทำงานที่บริษัทชิระคิ เคนเซ็ตสึ โคเงียว ในตำบลคุตจังตั้งแต่เดือนเมษายนปีก่อน ส่วนคุณ Jigme เริ่มทำงานที่นั่นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และได้รับวีซ่า “ทำงานด้านวิศวกรรม มนุษยศาสตร์ และงานระหว่างประเทศ” ซึ่งมอบให้นักศึกษาที่เรียนจบสาขาความรู้เฉพาะทางและเทคโนโลยี

คุณ Ang เคยศึกษาด้านการคำนวณโครงสร้างของอาคารที่มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกง ส่วนคุณ Jigme เคยศึกษาด้านเทคนิครังวัดที่มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์จิกมีนัมเกลในราชอาณาจักรภูฏานทั้งคู่สนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพราะการ์ตูนอนิเม คุณ Ang จึงเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2020 ส่วนคุณ Jigme เดินทางมาเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2017 ต่างคนต่างสมัครงานบริษัทเดียวกันซึ่งรู้จักทางอินเทอร์เน็ตผ่านงานด้านการโยธาสาธารณะและไฟฟ้า

หลังเข้าทำงานในบริษัท คุณ Ang เป็นผู้ช่วยหัวหน้าคนงานในการพัฒนาที่ดินเพื่อผลิตภาพทางการเกษตรและการก่อสร้างริมน้ำ อีกทั้งยังทำงานถ่ายภาพและทำพิมพ์เขียวด้วย เขาประทับใจที่ “ในญี่ปุ่นนั้น คนคนหนึ่งรับผิดชอบงานเป็นจำนวนมาก คุณภาพของบุคลากรอยู่ในระดับสูง” และกล่าวว่า “อยากให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจร่วมกันว่า ที่หน้างานต้องทำงานก่อสร้างแบบใด”

คุณ Jigme ทำงานที่หน้างาน และอยู่ระหว่างเรียนรู้เทคนิคการรังวัดของญี่ปุ่น เขากำลังซึมซับความรู้อย่างแข็งขันด้วยความรู้สึกว่า “ระบบเครื่องจักรของที่นี่ก้าวไกลกว่าภูฏาน ทำให้งานเสร็จเร็ว” เนื่องจากต้องใช้อักษรคันจิที่ไม่คุ้นเคยระหว่างทำงานด้วย เขาจึงตั้งเป้าหมายว่า “อยากเพิ่มทักษะภาษาญี่ปุ่นของตัวเองให้มากกว่านี้”

ทั้งสองคนรู้สึกขอบคุณการชี้แนะอย่างมีน้ำใจของพนักงานรุ่นพี่ และกระตือรือร้นว่า “อยากพยายามอยู่ที่นี่ไปอีกนานๆ” ตั้งเป้าจะสอบเอาคุณสมบัติด้านการควบคุมดูแลการโยธาสาธารณะด้วย

แถบชิริเบชิมีโครงการใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น การขยายเส้นทางในซัปโปโรของฮอกไกโด ชินคันเซ็น และการพัฒนาถนนมาตรฐานสูง แต่การขาดแคลนวิศวกรและสังคมผู้สูงอายุคืออุปสรรค ประธานบริษัทชิระคิกล่าวว่า ชื่นชมความร่าเริงและความขยันขันแข็งของทั้งคู่ และ “ตั้งความหวังให้พวกเขาเป็นกำลังสำคัญ” นอกจากนี้ยังมีนโยบายจ้างแรงงานโดยไม่เกี่ยงว่าเป็นชาวญี่ปุ่นหรือชาวต่างชาติ เพราะ “ถ้าหาวิศวกรมาได้เพิ่ม โอกาสเข้าร่วมประมูลก็จะเพิ่มขึ้นด้วย”

Location

Shiraki Construction Industries

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー