ม้วนภาพที่แสดงถึงหมีสีน้ำตาลอาศัยอยู่อย่างใกล้ชิดกับมนุษย์ จัดแสดงที่สวนสัตว์อาซาฮิยามะ

คุณอาคาชิ โนบุโกะ นักเขียนหนังสือภาพ (ซ้าย) และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิชิเรโตโกะ กำลังผลิตม้วนภาพที่จะจัดแสดงใน เอโซะ ฮิงุมะ คัน

ม้วนภาพที่แสดงถึงพื้นที่ชิเรโตโกะซึ่งฮิงุมะ หรือหมีสีน้ำตาล กับมนุษย์อาศัยอยู่อย่างใกล้ชิด จะถูกจัดแสดงที่ศูนย์นิทรรศการขนาดใหญ่ “เอโซะ ฮิงุมะ คัน” ซึ่งจะเปิดในวันที่ 29 เมษายนในสวนสัตว์อาซาฮิยามะ (เมืองอาซาฮิคาวะ) มูลนิธิชิเรโตโกะและคุณอาคาชิ โนบุโกะ นักเขียนหนังสือภาพซึ่งอาศัยอยู่ในแถบนั้นจะร่วมในการผลิตด้วยกัน และนำเสนอความท้าทายของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และหมีสีน้ำตาลด้วยภาพประกอบน่ารัก

มูลนิธิชิเรโตโกะมีข้อตกลงกับสวนสัตว์อาซาฮิยามะ และได้รับคำขอให้สร้างนิทรรศการในหัวข้อของชิเรโตโกะ มูลนิธิจึงขอร้องคุณอาคาชิซึ่งทำหนังสือภาพเกี่ยวกับหมีสีน้ำตาลในชิเรโตโกะให้ร่วมมือด้วย นอกจากการแนะนำนิเวศวิทยาของหมีสีน้ำตาลแล้ว ยังตัดสินใจวาดม้วนภาพเกี่ยวกับความท้าทายระหว่างมนุษย์กับหมีสีน้ำตาลของชิเรโตโกะ โดยเริ่มวาดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม

ในม้วนภาพได้รวมลักษณะที่ปรากฏของหมีสีน้ำตาลที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของชิเรโตโกะ และยังมีรูปตากล้องที่เข้าใกล้เพื่อถ่ายรูปพ่อแม่และลูกหมีที่กำลังเลี้ยงลูก และหมีที่คุ้นเคยกับการเข้าใกล้บ้านมนุษย์ จากนั้นเพิ่มบอลลูนข้อความที่เตือนว่า “ห้ามให้อาหาร” รวมทั้งรั้วไฟฟ้ารอบย่านที่อยู่อาศัยและการบรรยายก่อนการไกด์ทัวร์ธรรมชาติด้วย

นอกจากม้วนภาพแล้ว ยังเตรียมแบบจำลองขนาดใหญ่เท่ากับถ้ำจำศีลที่หมีสีน้ำตาลใช้ผ่านฤดูหนาว และตุ๊กตาที่ให้คุณสัมผัสถึงขนาดของลูกหมี และแผงที่ใช้อธิบายกระบวนการเติบโต

คุณอาคาชิกล่าวว่า “ปัญหาการอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าไม่ใช่แค่ปัญหาในชิเรโตโกะ ต้องการบอกนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศว่า นี่คือเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันและไม่ใช่เรื่องที่ทำให้ชัดเจนได้”

Location

Asahiyama Zoo

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー