เมืองชิโตเสะอุดหนุนตั๋วเครื่องบิน เพื่อช่วยเหลือสนามบินนิวชิโตเสะ

คูปองสำหรับใช้ที่สนามบินชื่อ “คูปองสนับสนุนสนามบินนิวชิโตเสะ” ที่เมืองชิโตเสะเริ่มจัดส่งแล้ว

เพื่อช่วยเหลือสนามบินนิวชิโตเสะซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โครงการอุดหนุนตั๋วเครื่องบินและโครงการแจกคูปอง ซึ่งเมืองชิโตเสะวางแผนไว้สำหรับปีนี้ ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม การอุดหนุนตั๋วเครื่องบินเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน และมีการลงทะเบียนประมาณ 1,350 ราย (ณ วันที่ 22 มิถุนายน) ซึ่งกล่าวได้ว่าเริ่มต้นได้ดี บริษัท “สนามบินฮอกไกโด (HAP)” ที่บริหารสนามบินแห่งนี้ อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนื่องจากจำนวนผู้โดยสารลดลง เมืองชิโตเสะหวังว่าโครงการนี้จะนำไปสู่การเพิ่มจำนวนผู้ใช้สนามบินต่อไป

โครงการที่เกี่ยวข้องกับสนามบินนิวชิโตเสะที่วางแผนโดยเมืองชิโตเสะนั้นมี3ประเภท ค่าใช้จ่ายในการประกอบการทั้งหมดประมาณ 420 ล้านเยน รายละเอียดของค่าใช้จ่ายคือ 《1》อุดหนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 5,000 เยน ต่อคน สำหรับชาวเมืองชิโตเสะที่ใช้เที่ยวบินที่ขึ้นและลงที่สนามบินนิวชิโตเสะ 《2》ส่วนลดค่าโรงแรมสูงสุด 5,000 เยนต่อคืน สำหรับผู้ที่เข้าพักในเมืองชิโตเสะเมื่อใช้เที่ยวบินที่ขึ้นและลงที่สนามบินนิวชิโตเสะ

《3》แจกคูปอง (1,500 เยน) ที่สามารถใช้ได้ที่สนามบินนิวชิโตเสะให้กับชาวเมืองชิโตเสะ

โครงการอุดหนุนตั๋วเครื่องบินได้เริ่มขึ้นบนเว็บไซต์เฉพาะในวันที่ 15 มิถุนายน ซึ่งมีการลงทะเบียนถึงประมาณหนึ่งในห้าของจำนวนอุดหนุนที่วางแผนไว้ แผนกนโยบายสนามบินอธิบายว่า “เกือบครึ่งได้ตัดสินใจเดินทางไปเพราะเงินช่วยเหลือ” จุดหมายปลายทางของพวกเขา นอกจากฮาเนดะแล้ว ยังมีอีกหลายแห่ง อย่างเช่น นาริตะ  เซนได สนามบินคันไซและฟุกุโอกะ เป็นต้น

วันที่ 21 เริ่มโครงการส่วนลดค่าโรงแรม ซึ่งมีที่พักในเมืองชิโตเสะเข้าร่วมประมาณ 40 แห่ง สามารถจองได้จากที่พักที่พร้อมสำหรับการรับแขก นอกจากนี้ ยังได้รับคำถามมากมายจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการแจกคูปองอีกด้วย

Location

New Chitose Airport

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー