(เสียงกับทิวทัศน์) เสียง “ผับผับ” ที่ชวนคิดถึงยังคงทำงานอยู่

“ผับผับผับ” เมื่อได้ยินเสียงของมัน นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจต่างจ้องมองไปที่เสียงนั้น แหล่งที่มาของเสียงนั้นก็คือ “กระดานข้อมูลแบบแยกส่วน” ในอาคารผู้โดยสารของสนามบินฮาโกดาเตะ อันนี้เป็นอุปกรณ์ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายปลายทาง เวลาที่ออกเดินทางและการมาถึง หรือการยกเลิกเที่ยวบินของเครื่องบิน ซึ่งติดตั้งใน2แห่ง คือห้องพักผู้โดยสารขาออกและห้องพักผู้โดยสารขาเข้า เป็นที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่า “พะตะพะตะ”

กระดานข้อมูลปัจจุบันได้รับการปรับปรุงเมื่อมีการสร้างอาคารสนามบินฮาโกดาเตะขึ้นใหม่ในปี 2005 มีการตัดสินใจที่จะให้เป็นกระดานข้อมูลแบบแยกส่วนเพราะว่ามันกินไฟน้อยและผู้โดยสารมีความคิดเห็นว่า เมื่อเปลี่ยนข้อมูล เข้าใจง่ายและรู้ตัวง่ายเพราะมีเสียง

ปัจจุบัน สนามบินที่มีกระดานข้อมูลแบบแยกส่วนจะหายากในญี่ปุ่น ในบรรดาสนามบินในฮอกไกโด แค่สนามบินฮาโกดาเตะเท่านั้นที่มีแบบแยกส่วน นอกจากนี้ การจัดหาชิ้นส่วนโดยผู้ผลิตก็ได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ผู้จัดการกล่าวว่า “ถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงใดๆ จึงหวังว่าจะได้ใช้งานต่อไปอีกเป็นเวลานาน”

สนามบินฮาโกดาเตะ แค่แห่งเดียวที่มี ”กระดานข้อมูลแบบแยกส่วน” ในบรรดาสนามบินในฮอกไกโด

Location

Hakodate Airport

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー