องค์กรที่ปรึกษาของ UNESCO สำรวจสุสานหอยคิตะโคงาเนะ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน เจ้าหน้าที่ของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (International Council on Monuments and Sites/ICOMOS) ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO) ได้ลงพื้นที่สำรวจ “สุสานหอยคิตะโคงาเนะ” ในเมืองดาเตะ อันเป็นหนึ่งใน “กลุ่มโบราณสถานโจมงในฮอกไกโดและโทโฮคุตอนเหนือ” (ฮอกไกโด รวมทั้งอาโอโมริ อิวาเตะ และอาคิตะบนเกาะฮอนชู) ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งใจจะจดทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากนั้นได้เปิดเผยข้อมูลส่วนหนึ่งต่อสื่อมวลชน กลุ่มเจ้าหน้าที่ใช้เวลาราว 1 ชั่วโมงในการสำรวจศูนย์ข้อมูลสุสานหอยคิตะโคงาเนะที่จัดแสดงวัตถุโบราณและเอกสารต่างๆ รวมทั้งโบราณสถานที่คาดว่าเคยถูกใช้เป็นสถานประกอบพิธีกรรมด้วย การลงพื้นที่สำรวจมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-15 กันยายน โดยตระเวนไปตามโบราณสถานทั้งหมด 17 แห่งใน 4 จังหวัด

Location

Kita-Kogane Shell Mound

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー