ส่งจำหน่ายแชนเมรีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบครัวได้ชนแก้วฉลองช่วงคริสต์มาส!

ความคืบหน้าของการผลิตแชนเมรีที่โรงงานของบริษัทโอบาระ
แชนเมรี 8 ชนิดที่บริษัทโอบาระจำหน่าย

การผลิต “แชนเมรี” น้ำอัดลมสไตล์แชมเปญที่ใช้ชนแก้วฉลองในงานปาร์ตี้คริสต์มาสหรืองานสังสรรค์อื่นๆ กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วกว่าทุกปีที่บริษัท “โอบาระ” ผู้ผลิตเครื่องดื่มในแถบนานาเอะ ฮอกไกโดตอนใต้ แชนเมรีซึ่งสามารถเพลิดเพลินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นทุกปี ปีนี้จึงเริ่มการผลิตเร็วขึ้นกว่าเดิม ผลิตภัณฑ์เริ่มมีวางจำหน่ายตามร้านค้าแล้ว
แชนเมรีเป็นเครื่องดื่มอัดลมที่ถูกจดทะเบียนการค้าเมื่อปี 1976 โดยสมาคมแชนเมรีแห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิตเครื่องดื่มขนาดเล็กและกลางจากทั่วประเทศญี่ปุ่น บริษัทที่เข้าร่วมสมาคมจะเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชนิดนี้ สำหรับในฮอกไกโดมีเพียง 2 เจ้าซึ่งรวมถึงบริษัทโอบาระด้วย
บริษัทโอบาระเป็นผู้ผลิตแชนเมรีทั้งหมด 8 ชนิด เช่น “แชนเมรีสำหรับผู้ใหญ่” ที่มีกรดคาร์บอนิกรสเฝื่อนและผลิตจากน้ำองุ่นขาวชื่อ “ชาร์ดอนเนย์” ที่ใช้ในการผลิตแชมเปญของฝรั่งเศสด้วย “คริสต์มาส ไอแลนด์ ซอลต์ แชนเมรี” ซึ่งใส่เกลือที่ผลิตบนเกาะคริสต์มาส และ “แชนเมรีแฮสแคป” ซึ่งใช้แฮสแคปที่ผลิตในฮอกไกโด ปีนี้บริษัทพิจารณาเห็นว่าแต่ละครอบครัวน่าจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเพราะภัยร้ายจากเชื้อไวรัสโคโรนา และเล็งเห็นว่าความต้องการในผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่จะเพิ่มขึ้น จึงเริ่มผลิตสินค้าเร็วกว่าทุกปีคือตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー