โรงกลั่นสุราทาคาซาโงะในแถบอาซาฮิคาวะเริ่มผลิต “โคโมะดารุ” ด้วยใจที่ภาวนาขอให้โรคระบาดแตกพ่ายไปโดยเร็ว

เริ่มมีการผลิต “โคโมะดารุ” ที่ใส่สุราญี่ปุ่นและเป็นของมงคลสำหรับใช้ในการเปิดถังขนมโมจิช่วงขึ้นปีใหม่อย่างเต็มรูปแบบแล้วที่โรงกลั่นสุราทาคาซาโงะ
โคโมะดารุคือถังไม้สนที่ผลิตในจังหวัดยามางาตะ ในการผลิตจะเทน้ำเดือดใส่ถังและทิ้งไว้ข้ามคืนเพื่อให้รสฝาดหายไป จากนั้นจะพัน “เชือก” ไว้รอบถังจนมีลักษณะเหมือนมีเสื่อห่อหุ้ม สมัยก่อนเชือกดังกล่าวผลิตจากฟาง แต่ปัจจุบันหันมาผลิตด้วยพลาสติกแทน
ทางบริษัทวางแผนจะส่งจำหน่ายโคโมะดารุประมาณ 100 ถังต่อปี ทว่าปีนี้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จึงคาดว่าจำนวนจำหน่ายจะลดลงครึ่งหนึ่งจนเหลือประมาณ 50 ถัง การผลิตสุราใหม่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไปก็ลดลงเหลือราวๆ ร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับทุกปีด้วย
โคโมะดารุมี 3 ขนาดคือ 72 ลิตร 36 ลิตร และ 18 ลิตร ตามกำหนดการคือจะผลิตประมาณ 15 ถังภายในสิ้นปีและส่งจำหน่ายไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยเน้นโรงแรมในเมืองเป็นหลัก

Location

Takasago Shuzo brewery

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー