เกื้อหนุนการเลี้ยงบุตรของชาวอินเดียที่เป็นกำลังในอุตสาหกรรมเพาะพันธุ์ม้าด้วยการจัดทำสมุดบันทึกภาษาฮินดี

สมุดสุขภาพมารดาและบุตรเวอร์ชั่นภาษาฮินดีที่ตำบลอุราคาวะจัดทำขึ้นเอง

ตำบลอุราคาวะ แถบฮิดากะที่ตั้งอยู่เลียบมหาสมุทรแปซิฟิก ฮอกไกโดตอนกลาง เล็งเห็นว่าชาวอินเดียที่ทำงานในอุตสาหกรรมเพาะพันธุ์ม้าน้ำหนักเบาในตำบลมีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงจัดทำสมุดบันทึกสุขภาพมารดาและบุตรเป็นภาษาฮินดี เนื่องจากมีตัวอย่างให้เห็นว่าชาวอินเดียมาญี่ปุ่นพร้อมภรรยาหรือไม่ก็เรียกภรรยาตามมาทีหลัง จึงมีการจัดทำเอกสารเป็นภาษาฮินดีที่รวบรวมขั้นตอนต่างๆ ในการเลี้ยงบุตรด้วย

สมุดบันทึกสุขภาพมารดาและบุตรจะจดบันทึกสภาพร่างกายของมารดาและบุตรตั้งแต่ตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด การเติบโตของบุตร และประวัติการฉีดวัคซีน ในประเทศญี่ปุ่นถ้าแจ้งรัฐบาลท้องถิ่นว่าตั้งครรภ์ก็จะได้รับสมุดบันทึกดังกล่าว

ระยะนี้ชาวอินเดียซึ่งทำงานเป็นนักขี่ม้าเพื่อฝึกฝนม้าแข่งที่ฟาร์มเลี้ยงม้าน้ำหนักเบาในตำบลอุราคาวะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ้นปี 2015 ยังมีชาวอินเดียในตำบลเพียง 13 คน แต่สิ้นปี 2019 เพิ่มขึ้นเป็น 190 คน ปลายเดือนมีนาคมปีนี้เพิ่มเป็น 209 คน ทางตำบลกล่าวว่า ปี 2019 และปี 2020 มีหญิงชาวอินเดีย 4 คนและ 5 คนตามลำดับที่แจ้งกับทางรัฐบาลท้องถิ่นว่าตั้งครรภ์

การจัดทำสมุดบันทึกสุขภาพมารดาและบุตรเวอร์ชั่นภาษาฮินดีเกิดขึ้นจากคำขอของชาวอินเดีย เนื้อหาแทบจะเหมือนกับเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด และมีภาษาญี่ปุ่นกับภาษาฮินดีควบคู่กัน จัดทำเป็นขนาด A5 เตรียมไว้ 100 เล่มสำหรับแจกผู้ที่แจ้งว่าตนตั้งครรภ์

Location

Urakawa Town

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー