ใช้โดรนสำรวจร่องรอยทางประวัติศาสตร์อย่างจาชิกับกลุ่มหลุมสำหรับอยู่อาศัยที่สำรวจยาก

โดรนสำรวจที่ใช้ในการสำรวจ “ร่องรอยอักเคชิคามุอิวะจาชิและกลุ่มหลุมสำหรับอยู่อาศัย” อันเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ถูกกำหนดโดยรัฐบาลฮอกไกโด

พิพิธภัณฑ์ทางทะเลประจำตำบลอักเคชิ ฮอกไกโดตะวันออก ใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (โดรน) ในการสำรวจร่องรอยจาชิกับร่องรอยของกลุ่มหลุมสำหรับอยู่อาศัยซึ่งเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ถูกกำหนดโดยรัฐบาลฮอกไกโดและยากต่อการสำรวจพื้นที่ ขณะนี้กำลังนำร่องรอยเหล่านั้นมาจำลองขึ้นใหม่ บริษัทผู้สำรวจควบคุมโดรนไปในละแวกร่องรอยบริเวณชายฝั่งทิศเหนือของทะเลสาบอักเคชิเป็นเวลา 5 วันจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม เพื่อสำรวจความต่างระดับของพื้นที่และรวบรวมเป็นข้อมูลทางภูมิศาสตร์

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ถูกกำหนดโดยรัฐบาลฮอกไกโดเมื่อปี 1966 คือ “ร่องรอยอักเคชิคามุอิวะจาชิและกลุ่มหลุมสำหรับอยู่อาศัย” เป็นร่องรอยที่มีมาตั้งแต่ยุคโซคุโจมง (ประมาณ 1 ศตวรรษก่อนคริสตศักราช) จนถึงยุควัฒนธรรมไอนุ (ประมาณศตวรรษที่ 16-18) มีพื้นที่ 1.6 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยร่องรอยจาชิของชนเผ่าไอนุบนหน้าผาสูง 20-30 เมตรทั้งหมด 5 แห่ง และกลุ่มหลุมสำหรับอยู่อาศัยกว่า 700 แห่งที่ชนเผ่าพื้นเมืองก่อนหน้านี้เคยสร้างไว้

พิพิธภัณฑ์ทางทะเลกล่าวว่า ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ไม่มีเส้นทางในป่า นอกจากนี้ยังเป็นแถบที่มีหมีอาศัยอยู่ จึงไม่ได้ทำการสำรวจพื้นที่เป็นเวลาราว 30 ปี ทั้งยังบอกอีกว่า “ตั้งใจจะสำรวจหาความกระจ่างเกี่ยวกับภาพรวมทั้งหมด ทำความเข้าใจวัฒนธรรมไอนุให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และนำมาใช้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว” โดยคำนวณงบประมาณเป็นค่าสำรวจปีแรกในโครงการนี้ไว้ที่ 14 ล้านเยน และได้รับเงินอุดหนุนเพื่อกระตุ้นนโยบายเกี่ยวกับไอนุระดับประเทศในปีงบประมาณนี้

ภัณทารักษ์โอดาจิมะ เคนผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีอธิบายว่า “จาชิเป็นป้อมปราการและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าไอนุ” เขาคาดหวังว่า “มีความเป็นไปได้ที่เราจะพบร่องรอยจาชิและกลุ่มหลุมสำหรับอยู่อาศัยแห่งใหม่ๆ อีก” ตามแผนการคือจะสร้างโมเดลจำลองตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปโดยอาศัยข้อมูลที่ได้มา

Location

Akkeshi Maritime Affairs Memorial Hall

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー