ข้าวสาลีพันธุ์ “เทอร์กี เรด” ที่มีมาตั้งแต่เมื่อ 100 กว่าปีก่อน คุณเรย์แห่งนางานุมะเก็บเกี่ยวพวกมันเป็นครั้งแรก

คุณเรย์มอนด์ เอปป์ (ซ้าย) กับคุณอาราทานิ อาคิโกะ สามีภรรยาผู้ปลูกข้าวสาลีพันธุ์เทอร์กี เรด

ฟาร์ม “เมโนะ วิลเลจ นางานุมะ” ในตำบลนางานุมะ ฮอกไกโดตอนกลาง เก็บเกี่ยวข้าวสาลีพันธุ์โบราณชื่อ “เทอร์กี เรด” ที่มีมาตั้งแต่เมื่อ 100 กว่าปีก่อน เป็นครั้งแรกในคราวนี้ นี่คือส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มในการค้นหา “การเกษตรแบบฟื้นฟู” ที่ยั่งยืนและทนทานในยุคสมัยที่ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป

สามีภรรยาคือ คุณเรย์มอนด์ เอปป์และคุณอาราทานิ อาคิโกะที่มีชื่อเล่นว่าคุณเรย์ เป็นผู้บริหารจัดการฟาร์มแห่งนี้ ผลิตพืชผลปลอดภัยด้วย CSA (Community Supported Agriculture หรือ การเกษตรที่เกื้อกูลกันในท้องถิ่น) ด้วยระบบเกษตกรรมฟื้นฟู โดยให้สมาชิกจ่ายค่าสมาชิกล่วงหน้า คุณเรย์ผู้เป็นคนใฝ่รู้และกระตือรือร้นได้อ่านหนังสือเฉพาะทางใหม่ล่าสุดของอเมริกา แล้วเริ่มทดลองวิธีทำการเกษตรที่ผสมผสานการเลี้ยงแกะแบบปล่อยและการเพาะปลูกโดยไม่ไถพรวน ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และไม่ใช้ยากำจัดศัตรูพืชมาตั้งแต่ 2 ปีก่อน

วิธีการเกษตรแบบนี้เป็นหนึ่งในระบบเกษตรกรรมฟื้นฟู ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ดินเพื่อสลายคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมากในอากาศ ทำให้คาร์บอนกลับสู่ในดินได้

เทอร์กีเรดเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธู์ของข้าวสาลีพันธุ์ “โนรินหมายเลข 10” ที่ญี่ปุ่นคิดค้นขึ้น และเป็นรากฐานของ “การปฏิวัติเขียว” ที่ช่วยให้ประเทศรอดพ้นวิกฤตการณ์อาหารโลกหลังสงคราม หลังปู่ทวดของคุณเรย์ย้ายถิ่นฐานจากยูเครนมาอยู่อเมริกา เขาแบกพันธุ์พืชโบราณที่มีมาตั้งแต่ 100 กว่าปีก่อนใส่สัมภาระมาด้วย คุณเรย์นำเข้าเมล็ดจากอเมริกา แล้วนำเมล็ดที่ผ่านด่านกักกันโรคมาปลูกเพิ่ม โดยบอกว่า “เมล็ดธรรมชาติมีความสามารถในการปรับตัวและแข็งแรงทนทานกว่า น่าจะทำให้สภาพดินดีขึ้นด้วย”

ปริมาณที่เก็บเกี่ยวได้มีประมาณครึ่งหนึ่งของวิธีทำการเกษตรทั่วไป แต่คุณเรย์รู้สึกว่าการเกษตรที่พึ่งพาพลังธรรมชาติมีคุณค่าให้ทำ เขาบอกว่า “งานของมนุษย์มีแค่การหว่านเมล็ดกับการตัดตอนเก็บเกี่ยว ต้นทุนไม่สูง จึงถือว่าเป็นปริมาณการเก็บเกี่ยวที่ยอมรับได้”

แม้จะประสบภาวะฝนน้อยจนสุดโต่ง รากของพวกมันก็อยู่ลึก ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบ คุณเรย์กล่าวด้วยความมุ่งมั่นว่า “การเกษตรแบบดั้งเดิมมอบคำบอกใบ้ต่อการเกษตรในอนาคต อยากจะลองดัดแปลงต่อไป”

Location

Menno Village Naganuma

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー