6 องค์กรไอนุในฮอกไกโดเริ่มเผยแพร่ระบำโบราณ เอกลักษณ์ และประเพณีด้วยการแสดงที่อุโปโปย

ระบำไอนุแบบโบราณซึ่งจัดแสดงที่อุโปโปย

องค์กรวัฒนธรรมชนเผ่าไอนุผู้บริหารจัดการ “พื้นที่อันเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันกับชนเผ่า (อุโปโปย หรือ Upopoy)” (ตำบลชิราโออิ) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการฟื้นฟูวัฒนธรรมไอนุ เริ่มเชิญสมาคมอนุรักษ์จากหลายพื้นที่มาเปิดแสดงการระบำ เพื่อยกระดับการเผยแพร่ระบำไอนุแบบโบราณที่สืบสานกันมาในแต่ละท้องถิ่นของฮอกไกโด โดยสมาคมอนุรักษ์จากพื้นที่ต่างๆ จะถ่ายทอดเอกลักษณ์และธรรมเนียมของแต่ละพื้นที่ผ่านระบำหลากหลายประเภทจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

มีองค์กร 6 แห่งที่อยู่ภายใต้สมาคมความร่วมมือและการอนุรักษ์ระบำไอนุโบราณแห่งฮอกไกโดเข้าร่วม ได้แก่ องค์กรจากโอบิฮิโระ อุราคาวะ ชิราโออิ ซัปโปโร ชิโตเสะ และอาคัง (เมืองคุชิโระ) โดยจะจัดการแสดงต่างๆ อาทิเช่น “คุริมเสะ” (ระบำธนู) และ “ซาโรรุนจิคับริมเสะ” (ระบำนกกระเรียน) ไปพร้อมกับการอธิบายเอกลักษณ์และที่มาของท่วงท่าในการร่ายรำ

การแสดงจะจัดเดือนละ 2-4 วัน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม องค์กรแต่ละแห่งจะเปิดการแสดงในวันเสาร์และอาทิตย์ วันละ 2 รอบ รอบละ 30 นาที

ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ที่อุโปโปยได้แนะนำการระบำหลากหลายแบบให้ผู้คนรู้จักผ่านโปรแกรมการแสดงศิลปะดั้งเดิมตามคำชี้แนะจากผู้สืบทอดในพื้นที่ต่างๆ

มูลนิธิแห่งเดียวกันกล่าวว่า “ผู้สืบทอดในแต่ละพื้นที่ไม่เคยมารวมตัวกันแสดงระบำในที่แห่งเดียวมาก่อน เราอยากให้อุโปโปยเป็นฐานที่มั่นเพื่อให้ทุกท่านได้มาสัมผัสวัฒนธรรมและข้อแตกต่างของแต่ละพื้นที่ผ่านการรับชมระบบของแต่ละท้องถิ่นกับตาตัวเอง”

ประธานฮาเซงาวะแห่งสมาคมอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของชนเผ่าแห่งชิราโออิซึ่งเปิดการแสดงเมื่อวันที่ 4-5 กันยายน กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้จัดแสดงระบำที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในท้องถิ่น” แล้วยังเอ่ยอย่างกระตือรือร้นด้วยว่า “ชิราโออิรุ่งเรืองด้านการประมง ชนเผ่าไอนุของแถบนี้จึงทำอาชีพประมงกันมาก ระบำจึงมีจุดเด่นคือเสียงตะโกนอันทรงพลังและความมีชีวิตชีวาที่มากกว่าพื้นที่อื่นๆ อยากให้ผู้คนจำนวนมากได้รู้จักประเพณีดั้งเดิมพวกนี้ของแต่ละท้องถิ่น”

Location

"Upopoy National Ainu Museum and Park"

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー