ต้นบุนะคือ “โยโกซุนะ” ของป่าสงวนแห่งชาติ เตรียมกำหนดให้มันเป็นสถานที่ชื่อดังแห่งใหม่ของเอซาชิ

ต้นบุนะมหึมาที่มีรูปร่างเหมือนนักซูโม่ระดับโยโกซุนะกำลังจะขึ้นสู่สังเวียน

เหล่าอาสาสมัครในตำบลเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อทำให้ต้นบุนะ (Fagus crenata Blume) ในป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลเอซาชิ ฮอกไกโดตอนใต้ กลายเป็นสัญลักษณ์ของเอซาชิ จุดเด่นของต้นไม้มหึมาคือมีกิ่งหนาเหยียดยื่นซ้ายขวาข้างละกิ่งและรูปร่างที่ดูเหมือนนักซูโม่ระดับโยโกซุนะที่กำลังจะขึ้นสู่สังเวียน ตั้งใจว่าจะมีการปรึกษาหารือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดให้มันกลายเป็นสถานที่ชื่อดังแห่งใหม่ของย่านนี้

แรงจูงใจให้ลงมือเคลื่อนไหวเริ่มขึ้นเมื่อ 2 ปีก่อน ระหว่างสำรวจ “ถิ่นอาศัยตามธรรมชาติของต้นฮิโนะคิอาสุนาโระ (Thujopsis dolabrata) และต้นสนอาโอโทโดมัตสึ” ซึ่งเป็นพืชคุ้มครองในป่าสงวนแห่งชาติแห่งเดียวกัน  ผู้คนในตำบลก็พบต้นบุนะขนาดมโหฬารโดยบังเอิญและประทับใจกับความใหญ่โตของมัน ประธานมุโรยะ โมโตโอะแห่งกลุ่มค้นคว้าทรัพยากรโบราณแห่งเอซาชิกล่าวว่า เห็นมันครั้งแรกตอนขึ้นเขาเมื่อประมาณ 15 ปีที่แล้ว เขาย้อนระลึกถึงมันว่า “ตะลึงงันที่ได้เห็นกิ่งเหยียดยื่นราวกับนักซูโม่ระดับโยโกซุนะที่ผายมือทั้งสองข้างออกกว้างเวลาจะขึ้นสู่สังเวียน”

ทางตำบลเอซาชิรับคำขอของอาสาสมัครในตำบล เมื่อวันที่ 21 กันยายนเหล่าเจ้าหน้าที่และผู้ชื่นชอบการปีนเขารวม 12 คนจึงลงมือสำรวจต้นไม้มหึมาและบริเวณรอบๆ และพบว่ามันสูงราว 15 เมตรจากการวัดด้วยสายตา ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.1 เมตร กิ่งหนาที่เหยียดยื่นซ้ายขวามีความยาวประมาณ 5.8 เมตร นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังใช้ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ในการขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ยักษ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสำรวจในอนาคตด้วย

อาสาสมัครในตำบลตั้งใจจะทำให้มันเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เหมือนอย่าง “ต้นเอ็นคัตสึระ” ในตำบลโอโตเบะที่ลำต้นทั้งสองเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน หรือต้นฮิบะขนาดมโหฬารที่ได้ชื่อว่า “ต้นฮิบะเจ้าคุณปู่” ในตำบลอัสซาบุซึ่งอยู่ข้างตำบลเอซาชิ

เนื่องจากต้นบุนะตั้งอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ ทางตำบลจึงไม่สามารถตัดสินใจสร้างเส้นทางเดินเล่นเองได้ ฝ่ายส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของตำบลจึงกล่าวว่า “อยากปรึกษาว่าควรทำอย่างไรกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาฮิยามะและสำนักงานควบคุมดูแลป่าไม้แห่งฮิยามะด้วย”

Location

Esashi Town

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー