สีสันตัดกันสวยงามที่เทือกเขาโทคาจิดาเกะในต้นฤดูหนาว

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม เนื่องจากท้องฟ้าสูงมีลมหนาวพัดเข้ามา ทำให้ในฮอกไกโดมีอากาศหนาวเย็นที่สุดในฤดูกาลนี้เป็นวงกว้าง เทือกเขาโทคาจิดาเกะก็มีหิมะปกคลุมใกล้ยอดเขาเช่นกัน เมื่อมองจากท้องฟ้า จะเห็นว่าสันเขาของเทือกเขาโทคาจิดาเกะที่มีหิมะปกคลุมทอประกายเป็นสีขาว

พอเข้าไปยังเขตฟ้าสูงของตำบลคามิฟุราโนะเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม เวลา 8:00 น. เรามองเห็นยอดของภูเขาโทคาจิดาเกะ (สูง 2,077 เมตร) เบื้องหน้าได้อย่างชัดเจน โดยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เมฆบดบังเทือกเขาไดเซ็ตสึที่พบว่ามีหิมะตกลงมาปกคลุมเป็นครั้งแรกของปี ทำให้มองเห็นได้ไม่ทั่ว แต่ใกล้กับยอดของเทือกเขาโทคาจิดาเกะมีบางส่วนที่สีเขียวของทิวสนไฮมัตสึตัดกันอย่างงดงามกับสีขาวของหิมะเพิ่งตก

นี่เป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ของฮอกไกโดที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง โดยพบว่าหมู่บ้านต้นน้ำนุกาบิระ ตำบลคามิชิโฮโระ ในแถบโทคาจิ ฮอกไกโดตะวันออก กับบึงและแม่น้ำในเมืองวักกะไน ฮอกไกโดตอนเหนือ มีอุณหภูมิอยู่ที่ 0.4 องศาเซลเซียส

ภูเขาโทคาจิดาเกะมีหิมะปกคลุมใกล้ยอดเขา ภาพนี้ถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานใหญ่ของ The Hokkaido Shimbun Press เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม เวลา 8:00 น.

Location

Tokachidake Mountain

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー