คุณมาเอดะได้รับรางวัลชนะเลิศจากการถ่ายภาพภูเขาริชิริฟูจิที่มีหิมะปกคลุมแบบกลับหัวกลับหาง

ภาพ “ฟูจิกลับหัวกลับหางช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ” ของคุณมาเอดะ เคนอิจิที่ได้รับรางวัลกรังปรีซ์

“งานประกวดถ่ายรูปเชื่อมเส้นทางฮอกไกโดตอนเหนือ ซีนิก บายเวย์ ฮอกไกโด 2021” ตัดสินแล้วว่าผลงานใดได้รับรางวัล ผลงานที่ได้รับรางวัลกรังปรีซ์ชนะเลิศคือผลงานชื่อ “ฟูจิกลับหัวกลับหางช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ” (จุดถ่ายภาพคือตำบลโทโยโทมิ) ของคุณมาเอดะ เคนอิจิ (ตำบลโทโยโทมิ)

ซีนิก บายเวย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาแห่งฮอกไกโด เป็นความคิดริเริ่มเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเชื่อมพื้นที่ทิวทัศน์งดงามเข้าด้วยกันผ่านถนนหนทาง ในฮอกไกโดตอนเหนือมี 4 เส้นทางคือ “เส้นทางไดเซ็ตสึ-ฟุราโนะ” “เส้นทางโมเอรุเท็มโปคุโอโลรอน” “เทชิโองาวะ ซีนิก บายเวย์” และ “โซยะ ซีนิก บายเวย์”

ภาพ “ฟูจิกลับหัวกลับหางช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ” ตัดภาพภูเขาริชิริฟูจิที่มีหิมะปกคลุมยอดและสะท้อนบนผิวน้ำมาได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ในการประกวดครั้งนี้ คณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเปิดรับภาพถ่ายระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน คราวนี้มีภาพส่งเข้าประกวด 348 ภาพซึ่งจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ผลการประกวดคือได้รางวัลกรังปรีซ์ 1 ภาพ รางวัลแต่ละเส้นทางรวม 4 ภาพ รางวัลคัดสรร 8 ภาพ และรางวัลหมวดนักเรียนนักศึษา 2 ภาพ

Location

Toyotomi Town

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー