แนวกันลมดูราวกับภาพแขวน

แนวกันลมที่เรียงกันงดงามดุจลวดลายของผืนผ้า ภาพนี้ถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์ของ The Hokkaido Shimbun Press ในละแวกมิเนฮามะ ตำบลชาริ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์

แนวกันลมจากต้นสนคารามัตสึที่เรียงรายเป็นระเบียบบนหิมะขาวโพลนกับเงาของพวกมัน ก่อให้เกิดทิวทัศน์งดงามประหนึ่งลวดลายของภาพแขวน เป็นทัศนียภาพที่เห็นจากบนท้องฟ้าของตำบลชาริ แถบโอค็อตสก์ขณะถ่ายภาพธารน้ำแข็งทางอากาศ

สหกรณ์การเกษตรชิเรโทโกะชาริกล่าวว่า “พืชผลที่ปลูกในแถบนี้ประกอบด้วยข้าวสาลี บีท และหัวมันเป็นหลัก โดยธรรมชาติแล้วตำบลชาริเป็นพื้นที่ที่มีลมพัดแรงทั้งจากทะเลและภูเขา แนวกันลมจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อปกป้องพืชผลในไร่สวน”

แนวกันลมลดลงทุกปี เพราะพืชผลที่อยู่ในเงาต้นไม้ไม่เติบโต และเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงดินในไร่และการทำงานด้วยเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ถ้าเปลี่ยนมุมมอง แนวกันลมอาจเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวได้อย่างผิดคาดเลยก็ได้

Location

Minehama area of Shari

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー