ช่วงเวลาชมดอกฮามานาสึพร้อมประภาคารอิชิคาริเป็นฉากหลัง

ดอกฮามานาสึสีชมพูบานอย่างสวยงามพร้อมกับประภาคารอิชิคาริ = 15.30 น. วันที่ 10 มิถุนายน (ถ่ายภาพจากนอกเส้นทางไม้โดยได้รับอนุญาตจากเมือง)

ช่วงนี้เป็นเวลาชมดอกฮามานาสึที่เป็นดอกไม้แห่งเมืองอิชิคาริในภาคกลางของฮอกไกโดที่สวนสาธารณะ “ฮามานาสึ โนะ โอคะ (เนินเขาฮามานาสึ)” ทุ่งหญ้าย้อมเป็นสีชมพูพร้อมกับประภาคารอิชิคาริเป็นฉากหลัง ดอกไม้อันสวยงามและหอมหวานสร้างความประทับใจกับผู้มาเยือน

ฮามานาสึเป็นไม้พุ่มผลัดใบในตระกูลกุหลาบซึ่งมีดอกสีชมพูเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 – 10 ซม. ในสวนสาธารณะแห่งนี้ ฮามานาสึจะเติบโตในพื้นที่เกือบทั้งหมดของสวนสาธารณะ ซึ่งมีพื้นที่ 46 เฮกเตอร์ อ้างอิงจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ชายหาดอิชิคาริฮามะ ดอกไม้เริ่มบานตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม และบานจนถึงประมาณเดือนตุลาคม แต่ช่วงเวลาที่จะได้ชมดอกไม้มากมายอย่างนี้ในครั้งเดียวก็คือช่วงนี้เท่านั้น

สมาคมการท่องเที่ยวอิชิคาริกล่าวว่า “อยากให้ผู้มาเยี่ยมเดินเล่นกับกลิ่นดอกฮามานาสึและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์จากด้านบนของประภาคาร”

Location

Hamanasu-no-oka Park

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー