มี “การปล่อยน้ำสายฟ้าแลบ” ที่เขื่อนของหมู่บ้านนากาซัตสึไนเป็นแห่งเดียวในฮอกไกโด

แผนกพัฒนาและก่อสร้างโอบิฮิโระได้ทำการ “ปล่อยน้ำสายฟ้าแลบ” เพื่อปล่อยน้ำที่สะสมไว้ในเขื่อนแม่น้ำซัตสึไน (Satsunai River) หมู่บ้านนากาซัตสึไน ฮอกไกโดตะวันออก ในขณะที่แม่น้ำซัตสึไนมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างเขื่อน สภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นบนชายฝั่งแม่น้ำ ครั้งนี้เป็นการทดลองเพียงแห่งเดียวในฮอกไกโด โดยปล่อยน้ำที่เพิ่มขึ้นเพราะฝีมือมนุษย์ให้ไหลซัดเมล็ดต้นไม้ เพื่อนำพืชพรรณและสัตว์ที่ล้ำค่า เช่น เคโชยานางิ กลับคืนมา

Location

Satsunaigawa Dam

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー