ทะเลเมฆปกคลุมทะเลสาบคุชชาโระท่ามกลางแสงสีแดงอมส้ม

ทะเลเมฆเหนือทะเลสาบคุชชาโระที่ถูกย้อมเป็นสีแดงส้ม

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ทะเลเมฆทอประกายรับแสงแดดยามเช้าขณะเข้าปกคลุมทะเลสาบคุชชาโระ (Lake Kussharo) (เทชิคางะโจ ฮอกไกโดตะวันออก) ซึ่งเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีผู้ถ่ายรูปทัศนียภาพนั้นจากสถานีพักรถชื่อ “กุรุตโตะ พาโนรามา บิโฮโระโทเงะ (Gurutto Panorama Bihorotoge)” ในแถบบิโฮโระโจ ซึ่งมองเห็นทะเลสาบได้ทั่วถึง
ทะเลเมฆเกิดขึ้นจากการที่หมอกบริเวณปล่องภูเขาไฟคุชชาโระ (Kussharo Caldera) สะสมกันเพราะการแผ่รังสีความร้อนไปยังอากาศที่เย็นกว่า มักเกิดขึ้นในฤดูร้อน หาดูได้ยากในฤดูใบไม้ร่วง ผู้รับผิดชอบของศูนย์จำหน่ายสินค้าบิโฮโระโทเงะซึ่งบริหารจัดการสถานีพักรถกล่าวว่า “ไม่ได้เห็นทะเลเมฆสวยขนาดนี้มานานแล้ว”
ยามเช้าตรู่ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนยอดเขาบิโฮโระ (Bihoro Peak) พากันรับชมทะเลเมฆที่ถูกย้อมด้วยแสงอาทิตย์ยามเช้าและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

Location

Michi-no-Eki (Roadside Rest Area) "Gurutto Panorama Bihoro Pass"

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー