สะพานมุยเนะวาดโค้งกลางภูเขานากายามะ

ยามเย็นหลังฝนหยุดแล้ว สะพานวาดโค้งงดงามท่ามกลางเมฆลอยล่องกลางภูเขาในช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีงดงามที่สุด สันเขานากายามะ (Nakayama Pass) ที่มีทางหลวงสาย 230
อันเป็นเส้นทางจราจรหลักที่เชื่อมซัปโปโรกับฮอกไกโดตอนใต้เข้าด้วยกันนั้น เป็นเขตสำคัญที่มีการจราจรหนาแน่น
สะพานมุยเนะ (Muine-Ohashi Bridge) บริเวณกลางภูเขาฝั่งซัปโปโรวาดโค้งกว้างข้ามแม่น้ำอุสุเบ็ตสึ (Usubetsu River) มันก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 1969 สมัยนั้นตามสามัญสำนึกทั่วไป “สะพานต้องเป็นเส้นตรง” ดังนั้นสะพานโค้งที่ยาวประมาณ 240 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 เมตร และค้ำยันด้วยเสาที่มีความสูงสูงสุด 27.8 เมตร จึงได้รับความสนใจในฐานะสะพานที่สร้างขึ้นด้วยสุดยอดเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมหิมะเริ่มสะสมตัวเร็วกว่าทุกปีแถวยอดเขาที่มีระดับความสูง 835 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ฤดูหนาวใกล้เข้ามาเต็มทีแล้ว

Location

Muine-Ohashi Bridge

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー