<เดินเล่นบนฟ้า> ภูเขาโยเท

ภูเขาโยเทในฮอกไกโดตอนกลางสูง 1,898 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นหนึ่งในภูเขาที่ทิวทัศน์ยอดเยี่ยมเป็นอันดับต้นๆ ของฮอกไกโด มีลักษณะเป็น “กรวยภูเขาไฟสลับชั้น” งดงามเช่นเดียวกับภูเขาไฟฟูจิ รูปโฉมที่มีความสมดุลทำให้มันได้รับขนานนามว่า “ภูเขาไฟฟูจิแห่งฮอกไกโด” เชิงเขามีบริเวณกว้างขวาง พาดผ่านถึง 5 พื้นที่ เช่น คุตจังและนิเซโกะ โฉมหน้าของภูเขาลูกนี้จะเปลี่ยนแปลงตามเวลาและทิศทางที่รับชม ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในแถบนิเซโกะ
ปีนี้เริ่มเห็นหิมะปกคลุมยอดเขาเป็นครั้งแรกของปีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมซึ่งล่าช้ากว่าทุกปี 4 วัน หิมะปกคลุมบริเวณยอดเขาราวกับมีใครมาราดครีมไว้หนาเตอะ เนื่องจากร่องเขามีความลึกจึงเห็นหิมะเป็นเส้นสีขาวเด่นชัดยาวลงมาถึงเชิงเขา

Location

Mt. Yotei

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー