“ฟองทะเล” ศิลปะจากคลื่นโหมบนชายฝั่งของรุโมอิ

“ฟองทะเล” อันเป็นสัญลักษณ์ของฤดูหนาวที่เกิดจากคลื่นซัดโถมกระทบโขดหินบริเวณชายฝั่ง เริ่มปกคลุมตามชายฝั่งในเมืองรุโมอิแล้ว ส่วนหนึ่งลอยมาจากในอากาศเพราะลมแรง มีผู้คนบางส่วนจอดรถเพื่อสำรวจดูใกล้ๆ ฟองทะเลเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากเมือกของแพลงก์ตอนพืชในน้ำทะเลถูกคลื่นแรงสาดซัดกระทบฝั่งจนกลายเป็นฟอง ในฮอกไกโดพบเห็นได้ในฤดูหนาวที่สายลมทิศตะวันตกพัดแรงซึ่งทำให้ทะเลโหมคลั่งได้ง่าย บางครั้งก็ปกคลุมถนนเลียบชายฝั่งทั้งแถบเป็นสีขาว ก่อให้เกิดทัศนียภาพแปลกตา

Location

Rumoi City

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー