วันที่ 31 มกราคมเป็นวันแรกของปีที่ธารน้ำแข็งเข้าใกล้ชายฝั่งในอาบาชิริซึ่งตั้งอยู่ในฮอกไกโดตะวันออกและฮอกไกโดตอนเหนือ

ธารน้ำแข็งที่ลอยเป็นวงกว้างบริเวณท่าเรืออาบาชิริ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม สถานีอุตุนิยมวิทยาประจำอาบาชิริได้ประกาศว่า สังเกตเห็น “ธารน้ำแข็งเข้าใกล้ชายฝั่งเป็นครั้งแรกของปี” ในเมืองอาบาชิริ ซึ่งตั้งอยู่ในฮอกไกโดตะวันออกและฮอกไกโดตอนเหนือ ถือว่าเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของทุกปี 2 วันและเร็วกว่าปีก่อน 11 วัน

วันแรกที่ธารน้ำแข็งเข้าใกล้ชายฝั่งคือวันแรกที่ธารน้ำแข็งปกคลุมผืนน้ำจนเรือสัญจรไม่ได้ เจ้าหน้าที่ของสถานีอุตุนิยมวิทยามองเห็นว่า ในเวลาบ่ายสามของวันเดียวกัน ธารน้ำแข็งที่เคลื่อนตัวในทะเลโอค็อตสก์ลงมาทางใต้ในบริเวณท่าเรืออาบาชิริกำลังขยายวงกว้างขึ้น

เมื่อวันที่ 17 มกราคมเป็น “วันแรกที่เริ่มมองเห็นธารน้ำแข็ง” ซึ่งเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากชายฝั่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของทุกปี 4 วัน ช่วงแรกธารน้ำแข็งลอยห่างออกไปเพราะถูกลมพัดไปทางใต้ แต่เมื่อวันที่ 31 มกราคม ลมเหนือพัดแรงขึ้น ทำให้ธารน้ำแข็งเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่ง

Location

Abashiri port

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー