ทะเลเมฆมายาที่ฮาคุโจโอฮาชิ แถบมุโรรัง

ทะเลหมอกที่ลอยมาถึงฮาคุโจโอฮาชิภายใต้ฟ้าคราม เห็นภูเขาโยเทตั้งตระหง่านอยู่ไกลๆ ภาพนี้ถ่ายจากจุดชมวิวบนภูเขาโซคุเรียวเมื่อวันที่ 12 มีนาคม เวลาประมาณ 10:00 น.

เมื่อยามเช้าของวันที่ 12 มีนาคม ทิวทัศน์ของหมอกมายาที่นำไปใช้ในภาพยนตร์เรื่อง “โมรุเอรานิ โนะ คิริ โนะ นากะ” ซึ่งมีท้องเรื่องที่มุโรรัง ฮอกไกโดตอนกลาง ได้แผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างในเมืองมุโรรัง จากจุดชมวิวบนภูเขาโซคุเรียวสามารถมองเห็นหมอกขาวที่ลอยจากทะเลเลียบผืนดินมาจนถึงฮาคุโจโอฮาชิภายใต้ท้องฟ้าสีคราม

หมอกที่พบเห็นได้บ่อยในมุโรรังมีชื่อเรียกว่า “หมอกจากการแผ่รังสีความร้อน” เกิดขึ้นเมื่ออากาศอุ่นชื้นสัมผัสกับผิวทะเลเย็นเฉียบ

ผู้รักการถ่ายรูปไปรวมตัวกันตั้งแต่เช้าตรู่ตามที่สูง เช่น ภูเขาโซคุเรียว และจดจ่อกับการกดชัตเตอร์กล้อง คุณบาบะ ยูคิโอะผู้ถ่ายรูปหมอกตามแหลมต่างๆ มาตั้งแต่ 4-5 ปีก่อนกล่าวด้วยความประทับใจว่า “เป็นทิวทัศน์ที่หาชมไม่ได้ในชีวิตประจำวัน”

Location

Mt. Sokuryo Observatory Deck

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー