《ลมลูกใหม่ เหล้าจากทางเหนือ》

ผู้ผลิตที่ทำเหล้าเฉพาะตัวซึ่งยกระดับเศรษฐกิจของฮอกไกโดที่กำลังซบเซาเนื่องจากภัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา จะหล่อเลี้ยงท้องถิ่นได้หรือไม่? "ลมลูกใหม่ เหล้าจากทางเหนือ" บทความชุดนี้ จะแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ วิธีการผลิตที่ไม่เหมือนใคร และความเชื่อมโยงกับอาหารของเหล้าจากฮอกไกโด

Special feature

《ลมลูกใหม่ เหล้าจากทางเหนือ》หยดน้ำแห่งความหวังซึ่งหล่อเลี้ยงท้องถิ่น~ได้รับการประเมินอย่างสูงสำหรับ "สภาพอากาศ"

ศาสตราจารย์โซเนะ เทรุโอะ

ทำไมผู้ผลิตเหล้าได้กำเนิดขึ้นมาเรื่อยๆ ในฮอกไกโด เรามีโอกาสได้สนทนากับศาสตราจารย์ โซเนะ เทรุโอะ (อายุ 51 ปี) (จุลชีววิทยาประยุกต์) ประจำคณะเกษตรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ซึ่งมีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องไวน์และวิสกี้ของฮอกไกโด

■ศาสตราจารย์โซเนะ เทรุโอะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

ความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่ “อยากทำเหล้าในฮอกไกโด” เป็นเรื่องปกติสำหรับทั้งผู้ประกอบการที่ก่อตั้งโรงกลั่นไวน์ด้วยตัวเองและผู้ผลิตที่ได้รับเงินทุนของเกาะฮอนชูซึ่งได้เข้ามาผลิตสาเกและวิสกี้ อาจเป็นเพราะว่า แตร์กครัวร์ หรือ Terroir (เอกลักษณ์ของผืนดินและสภาพอากาศ) ของฮอกไกโดที่ได้รับการประเมินอย่างสูง พื้นที่นี้ยังเป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เช่น องุ่น ข้าวสาเก และข้าวบาร์เลย์ นอกจากนั้น ยังมีทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติยอดเยี่ยมมากด้วย

รู้สึกว่าความง่ายในการสร้างเรื่องราวที่ดึงดูดผู้คนจากต่างประเทศและเกาะฮอนชู เช่น “การฟื้นฟูพื้นที่ที่มีประชากรน้อย” หรือ “ตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น” ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เป็นที่นิยมเช่นกัน แน่นอนว่ายังมีเสน่ห์ของ “แบรนด์ฮอกไกโด” ที่มีบทบาทในระดับโลกโดยเฉพาะในเอเชียอีกด้วย
 ในปัจจุบัน สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการรักษาคุณภาพของเหล้าอย่างแข็งขัน ความพยายามในการสอนทักษะและความรู้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ อย่างการเปิด “Wine Academy” ที่จัดขึ้นโดยจังหวัดฮอกไกโดจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

อยากให้ทั้งโรงกลั่นไวน์ โรงกลั่นสาเก และโรงกลั่นวิสกี้ตั้งเป้าที่จะเป็นเสาหลักของวัฒนธรรมใหม่ในดินแดนทางเหนือ แม้ว่าอาจมีข้อจำกัดเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา แต่ผู้ผลิตยังสามารถเปิดโรงผลิตให้เข้าชมและพูดคุยกับนักท่องเที่ยวได้ หรือว่าสร้างมาริยาจ (mariage) จับคู่เหล้ากับอาหารทะเลหรืออาหารภูเขาจากแต่ละท้องถิ่น การสั่งสมความพยายามมาอย่างนี้จะสร้างเสน่ห์แบบใหม่ให้ฮอกไกโดและนำไปสู่การฟื้นฟูในภูมิภาค

<< previous

Location

Hokkaido University Research Faculty of Agriculture

Special feature

หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เริ่มเมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้ว เหล่าบริษัทสาเกในฮอกไกโดก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก พวกเขาจึงพยายามขยายช่องทางการขายในต่างประเทศมาแทน ปริมาณการส่งออกในช...

 ฮอกไกโดมีผู้ผลิตเบียร์ 25 รายที่ให้ความสำคัญกับวิธีการผลิตและการใช้วัตถุดิบของท้องถิ่น เช่น "โนโบริเบทสึ จิเบียร์ โอนิเดนเซตสึ" ที่โด่งดัง และเบียร์เฉพาะตัวหรือโชจูก็เพิ่มความนิยมมากขึ้นเช่นกัน

ในฮอกไกโด เจ้าของธุรกิจที่จะพยายามผลิตวิสกี้ชั้นดีโดยใช้ผลผลิตในท้องถิ่นได้กำเนิดขึ้นมาเรื่อยๆ โดยการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวบาร์เลย์ที่เหมาะสำหรับการบ่...

"ชิงกะ" โรงกลั่นไวน์ในเมืองนาโยโระที่รู้จักในนามโรงกลั่นไวน์ที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ประธานบริษัททาเคเบะ ยูจิ (อายุ 48 ปี) ได้สารภาพว่า "ถ้าไม่มีองุ่นสายพันธุ์ที่ผสมกับองุ่นภูเขา ก็ไม่สา...

ช่วงต้นเดือนเมษายนที่หิมะที่เหลือค่อยๆ ละลายหายไป ผู้คนกำลังดูแลต้นอ่อนองุ่นพันธุ์ "ปิโนต์-นัวร์" สำหรับการผลิตไวน์แดงในไร่องุ่นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฮาโกดาเตะได้

ความพยายามในการแสวงหาคุณภาพอย่างครบถ้วนเริ่มขึ้นในหลายแห่งของฮอกไกโด อย่างเช่นการผลิตไวน์ที่ไม่สามารถทำได้ในแห่งอื่น

เมืองชาโคตัน ตั้งอยู่บนคาบสมุทรที่ยื่นออกมาทางตะวันตกจากใจกลางฮอกไกโด ขึ้นชื่อเรื่องชายหาดชั้นนำของฮอกไกโด และหอยเม่นพื้นเมือง โรงกลั่นเล็กๆ ในเมืองนี้ ผลิต "คราฟต์จิน" จากพฤกษศาสตร์ ที่มีลักษณะเฉพ...

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー