วิทยาลัยเทคนิคฮาโกดาเตะเปิด “หอพักนานาชาติ” มุ่งหน้าสู่การบ่มเพาะบุคลากรระดับโลก

ผู้เกี่ยวข้องมาทัศนาจรพื้นที่สำหรับใช้ร่วมกันและบริเวณอื่นๆ ในหอพักนานาชาติที่สร้างขึ้นใหม่ของวิทยาลัยเทคนิคฮาโกดาเตะ

วิทยาลัยเทคนิคฮาโกดาเตะในเมืองฮาโกดาเตะเปิด “หอพักนานาชาติ” แบบแชร์เฮาส์ให้นักเรียนชาวญี่ปุ่นและนักเรียนชาวต่างชาติอาศัยอยู่ร่วมกัน เพื่อบ่มเพาะให้เป็นบุคลากรที่มีมุมมองระดับโลก และได้จัดพิธีฉลองก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน เวลาสนทนาในหอพักต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของกันและกันผ่านปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังสร้างสถานที่สำหรับคอร์สเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อผู้คนในท้องถิ่นไว้ในบริเวณเดียวกัน ทางวิทยาลัยมีความคิดที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ

หอพักรับนักเรียนได้สูงสุด 68 คน แบ่งพื้นที่อยู่อาศัยแยกชายหญิงเป็น 10 ส่วน โดยมีพื้นที่ให้ใช้ร่วมกันอย่างโรงอาหารและห้องส่วนตัวสำหรับอาศัยอยู่ 6-7 คนด้วย แล้วยังมีครัวเฉพาะสำหรับประกอบอาหารฮาลาลเพื่อให้เป็นไปตามกฎของศาสนาอิสลาม ชั้น 1 มี “โกลบอล เซ็นเตอร์” สำหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักเรียนต่างชาติและคอร์สเรียนภาษาต่างประเทศ

ภาษาร่วมในหอพักคือภาษาอังกฤษเท่านั้น อนุญาตให้นักเรียนชาวญี่ปุ่นอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งย้ายเข้ามาอาศัยได้

ผู้อำนวยการทาดาโนะกล่าวทักทายว่า “หลังสถานการณ์เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสงบลง เราอยากกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและรับนักเรียนจากทั่วโลก” ศาสตราจารย์ทาเค เดวิดผู้รับผิดชอบนักเรียนต่างชาติพูดอย่างมีความหวังว่า “อยากให้นักเรียนได้เสริมสร้างมุมมองแบบนานาชาติระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน”

ปัจจุบันมีนักเรียนชาวต่างชาติจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆ ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยแห่งนี้เป็นจำนวน 14 คน จะเปิดให้บริการหอพักนานาชาติในเดือนเมษายน ปี 2022 ช่วงแรกคาดว่าจะมีนักเรียนเข้ามาอาศัยประมาณ 20 คน

Location

National Institute of Technology, Hakodate College

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー