ศาสตราจารย์ Dong และผู้ช่วยศาสตราจารย์โอตะแห่งสถาบันเทคโนโลยีมุโรรังที่เป็นสามีภรรยากัน ได้รับเลือกว่าเป็นนักเขียนงานวิจัยที่มีผู้นำผลงานไปอ้างอิงเป็นจำนวนครั้งมากที่สุดประจำปี 2021

ศาสตราจารย์ Dong Mianxiong (ขวา) และผู้ช่วยศาสตราจารย์โอตะ คาโอรุ แห่งสถาบันเทคโนโลยีมุโรรัง ถือประกาศนียบัตรที่ได้จากบริษัทคลาริเวต อนาไลติกส์

ศาสตราจารย์ Dong Mianxiong (อายุ 40 ปี) แห่งสถาบันเทคโนโลยีมุโรรัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์โอตะ คาโอรุ (อายุ 37 ปี) ซึ่งเป็นสามีภรรยากัน ได้รับเลือกจากบริษัทสารสนเทศสัญชาติอเมริกันชื่อ “คลาริเวต อนาไลติกส์” ให้เป็นนักเขียนงานวิจัยที่มีผู้นำไปอ้างอิงเป็นจำนวนครั้งสูงสุดประจำปี 2021 สามีภรรยาคู่นี้ได้รับเลือกเป็นครั้งที่สองแล้วตั้งแต่ปี 2019 เพราะมีนักวิจัยทั่วโลกนำผลงานไปอ้างอิงบ่อยครั้งในงานวิจัย ในประเทศญี่ปุ่นมีเพียง 4 คนที่ได้รับเกียรตินี้ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามีภรรยาช่วยกันเขียนงานวิจัยด้วย

ทุกๆ ปีบริษัทคลาริเวต อนาไลติกส์จะคัดเลือกนักวิจัยอันดับสูงสุดร้อยละ 1 จากนักวิจัยที่มีผู้นำไปอ้างอิงในงานวิจัยเป็นจำนวนครั้งมากที่สุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้รับความเชื่อถือว่ามีการประเมินในเชิงวัตถุวิสัยและไม่ได้เปิดรับสมัคร เมื่อปี 2021 มีผู้ได้รับคัดเลือกรวมทั้งหมด 6,602 คนใน 22 สาขา โดยมี 89 คนในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับเลือก ในหมู่นี้ผู้ได้รับเลือกในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกว่า 110 คนทั่วโลก

เมื่อปี 2018 ศาสตราจารย์ Dong และผู้ช่วยศาสตราจารย์โอตะผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายสารสนเทศ ได้ประกาศงานวิจัยร่วมกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่ผสมผสานปัญญาประดิษฐ์กับ IOT ซึ่งเชื่อมต่อสรรพสิ่งเข้าด้วยกันทางอินเทอร์เน็ต งานวิจัยนี้ได้รับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมแห่งเอเชียจากสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอเมริกาเมื่อปี 2020 จากทฤษฎีที่ว่าสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในการขับรถอัตโนมัติหรือการวินิฉัยทางการแพทย์แบบทางไกลได้ นอกจากนี้งานวิจัยที่ต่างคนต่างเผยแพร่รวมประมาณ 30 ฉบับต่อปียังได้รับความชื่นชมเพราะถูกนำไปอ้างอิงถึงมากมายหลายครั้ง

ศาสตราจารย์ Dong เป็นผู้ช่วยอธิการบดี เกิดที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นสมัยเป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ได้พบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์โอตะผู้เกิดในจังหวัดฟุคุชิมะที่มหาวิทยาลัยไอซุ (จังหวัดฟุคุชิมะ) และแต่งงานกันระหว่างเป็นนักศึกษาเมื่อปี 2009 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอตะทำงานที่สถาบันเทคโนโลยีมุโรรังมาเป็นเวลา 13 ปี ส่วนศาสตราจารย์ Dong ทำงานที่นี่มาเป็นเวลา 14 ปี โดยศาสตราจารย์ Dong กำลังพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กเพื่อใช้แทนสถานีพื้นฐานโทรศัพท์ไร้สายในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซึ่งเครือข่ายโทรนาคมกลายเป็นอัมพาต ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์โอตะกำลังวิจัยเทคโนโลยีการสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียกว่า “คลื่นมิลลิ” ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าจะนำมาใช้ในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ในเจเนอเรชันต่อไปได้

ข่าวแจ้งว่าได้รับเลือกส่งมาถึงเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันครบรอบแต่งงาน สามีภรรยากล่าวว่า “บังเอิญจนตกใจเลย ดีใจด้วย” พร้อมทั้งเอ่ยว่า “อยากพยายามทำการวิจัยต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้ตัวเองอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ (ไปตามการประเมินจากคนอื่น)”

Location

Muroran Institute of Technology

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー