เก็บเกี่ยวองุ่นสำหรับผลิตไอซ์ไวน์ รสชาติหวานเข้มข้นท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ

เมื่อยามเช้าตรู่ของวันที่ 20 ธันวาคมมีการเก็บเกี่ยวองุ่นเพื่อเป็นวัตถุดิบผลิต “ไอซ์ไวน์” ซึ่งเป็นที่นิยมเพราะรสหวานเข้มข้น ในไร่ของสถาบันวิจัยองุ่นและเหล้าองุ่นแห่งตำบลอิเคดะในแถบโทคาจิ พนักงาน 16 คนเด็ดองุ่นพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชื่อ “ยามาซาจิ” ของตำบลเดียวกันอย่างพิถีพิถันด้วยมือท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บทารุณที่อุณหภูมิติดลบ 13 องศาเซลเซียส

ถ้าปล่อยให้องุ่นที่สุกเต็มที่แล้วแข็งและแห้งซ้ำไปซ้ำมาอยู่บนต้น ปริมาณน้ำในองุ่นจะลดลง ทำให้ปริมาณน้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 ขึ้นไปซึ่งเป็น 2 เท่าของปกติ พนักงานทำงานกันตั้งแต่รุ่งสางเพื่อเก็บเกี่ยวผลไม้ซึ่งกลายเป็นน้ำแข็งที่ระดับอุณหภูมิติดลบ 10 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่า

วันนี้ใช้เวลา 2 ชั่วโมงครึ่งเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 700 กิโลกรัม และนำไปคั้นเป็นน้ำผลไม้ทันที ได้ปริมาณน้ำตาลร้อยละ 47 หัวหน้าแผนกผลิตกล่าวว่า “เราเก็บเกี่ยวได้จังหวะเหมาะ ไวน์รอบนี้จะมีรสหวานล้ำ”

ไร่ในฤดูหนาวปีนี้ใช้พื้นที่ 8,000 ตารางเมตร มากกว่าฤดูกาลที่แล้ว 3,000 ตารางเมตร ปีก่อนเก็บเกี่ยวสองครั้งในเดือนธันวาคม ได้ผลผลิตรวมทั้งหมดราว 2 ตัน มีกำหนดจะจำหน่ายในเดือนธันวาคม ปี 2022 ฤดูหนาวปีที่แล้วอากาศอบอุ่น ทำให้เลื่อนการเก็บเกี่ยวเป็นเดือนมกราคม ปี 2021 ซึ่งเป็นล็อตผลิตปี 2021 เช่นเดียวกับฤดูกาลนี้ ไอซ์ไวน์ผลิตปี 2021 ที่จะจำหน่ายประมาณเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ปีนี้จึงจัดประเภทเป็น “ไวน์ข้ามปี”

การเก็บเกี่ยวองุ่นสำหรับผลิตไอซ์ไวน์ท่ามกลางอากาศเหน็บหนาวทารุณ ภาพนี้ถ่ายที่คิโยมิ ตำบลอิเคดะเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม เวลา 5:45 น.

Location

Ikeda Grape and Wine Research Institute field

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー