ประชากรใน 11 พื้นที่ของฮอกไกโดมีจำนวนเพิ่มขึ้น เริ่มมีการว่าจ้างชาวต่างชาติมาทำงานในรีสอร์ท

เขตรีสอร์ทในแถบคุตจังโจที่คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

จากทะเบียนราษฎร์ระดับพื้นฐานที่กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พบว่าประชากรชาวญี่ปุ่นในฮอกไกโด ณ วันที่ 1 มกราคมมีจำนวนลดลงใน 175 พื้นที่จากทั้งหมด 179 พื้นที่ แต่เมื่อพิจารณาจากประชากรรวมชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนไว้ในทะเบียนราษฎร์ พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นใน 11 พื้นที่ เช่น เมืองซัปโปโรและชิมุคัปปุมุระ สาเหตุหลักคาดว่าเป็นเพราะมีชาวต่างชาติมาทำงานในรีสอร์ทนานาชาติเพิ่มขึ้น ผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติจึงเข้ามาชดเชยชาวญี่ปุ่นที่มีจำนวนลดลง
ในชิมุคัปปุมุระนั้น นอกจากโฮชิโนะ รีสอร์ท โทมามุ (Hoshino Resorts TOMAMU) แล้ว ยังมีโรงแรม “คลับเม็ด ฮอกไกโด โทมามุ (Clubmed Hokkaido Tomamu)” ที่เปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2017 เนื่องจากมีการจ้างงานใหม่ ผู้ใช้แรงงานจึงมารวมตัวกันโดยประกอบด้วยชาวต่างชาติเป็นหลัก ประชากรทั้งหมดจึงเพิ่มขึ้น 105 คนตั้งแต่ปีที่แล้ว ถือว่าเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นคือ 6.96% ในแถบคุตจังโจซึ่งรวมพื้นที่ของนิเซโกะที่มีสกีรีสอร์ทระดับโลกอยู่นั้น ประชากรทั้งหมดรวมทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติมีจำนวนเพิ่มขึ้น 250 คน แต่ถ้าจำกัดวงเฉพาะชาวต่างชาติอย่างเดียว ในฮอกไกโดมีประชากรเพิ่มขึ้น 520 คน ซึ่งถือเป็นอันดับหนึ่งของทุกพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่น

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー