ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตแบบใหม่ผ่านแสงไฟสีเขียว

ข้อมูลเกี่ยวกับฮอกไกโดสไตล์ใหม่ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/pictgram/english.pdf

ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายนเป็นต้นมา เริ่มมีการเปิดไฟสีเขียวส่องหอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) หอโทรทัศน์ซัปโปโร (Sapporo TV Tower) และสถานที่อื่นๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะเกี่ยวกับ “ฮอกไกสไตล์ใหม่” หรือวิถีชีวิตที่ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ทางเมืองบอกว่าอยากให้ซัปโปโรเป็นเมืองที่อยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ จึงเปิดแสงไฟสีเขียวซึ่งทำให้นึกถึงความปลอดภัยส่องตามสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองทั้งหมด 6 แห่ง เช่น หอนาฬิกาและหอโทรทัศน์ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม

ข้อมูลเกี่ยวกับฮอกไกโดสไตล์ใหม่
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/pictgram/english.pdf

Location

Sapporo Clock Tower

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー