ศิลปะกลางไร่เพื่ออธิษฐานให้เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สิ้นสุดลง

“ศิลปะกลางทุ่ง” เผยโฉมที่ทุ่งของเกษตรกรปลูกข้าวสาลีในแถบอาโชโระโจ ฮอกไกโดตะวันออก เต็มเปี่ยมไปด้วยคำอธิษฐานขอให้เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สิ้นสุดลงและความรู้สึกขอบคุณต่อบุคลากรทางการแพทย์
ศิลปะดังกล่าวนี้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ใช้ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) โดยติดตั้งอุปกรณ์ไถดินให้ขุดทุ่งข้าวสาลีที่เก็บเกี่ยวแล้ว เพื่อวาดเป็นสัญลักษณ์ไวรัสและตัวอักษรคำว่า “STOP” ขนาดยาว 200 เมตร กว้าง 160 เมตร เจ้าของที่ดินเข้าใจความเหนื่อยยากของนางพยาบาลที่เป็นญาติกันและอยากทำในสิ่งที่ตัวเองทำไ
ด้ จึงปรึกษากับพนักงานของบริษัทเครื่องจักรทางการเกษตร จนนำมาสู่การใช้เวลาราว 2 ชั่วโมงเพื่อสร้างศิลปะกลางทุ่ง

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー