ฟุคางาวะลงมือประชาสัมพันธ์เพื่อไม่ให้ “โยชิโนะสึซึบาระ” สูญหายไป

“โยชิโนะสึซึบาระ” ที่เก็บเกี่ยวได้ในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้

การผลิตพืชมีกิ่งในฤดูใบไม้ร่วงที่เรียกว่า “โยชิโนะสึซึบาระ” ในย่านโอโตเอะโจ เมืองฟุคางาวะ ฮอกไกโดตอนกลาง อันเป็นแหล่งผลิตสำคัญเพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น กำลังประสบกับความยากลำบาก ขณะที่ผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมได้รับความนิยมในตลาดนอกฮอกไกโด ครัวเรือนของเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชชนิดนี้กลับลดลงเหลือ 1 ใน 4 ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้ผลิตคิดว่าจะปล่อยให้มันกลายเป็น “ผลผลิตมายา” ไม่ได้ จึงพยายามใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเผยแพร่ให้ผู้คนรู้จักเสน่ห์ของมัน
โยชิโนะสึซึบาระเป็นพืชในวงศ์กุหลาบที่มีต้นกำเนิดจากอเมริกาเหนือ มีอีกชื่อคือ “Rosa setigera” ดอกจะบานในเดือนมิถุนายน ส่วนในเดือนกันยายนจะออกผลสีแดงรูปไข่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ซึ่งกิ่งที่มีผลสีแดงนี้จะใช้ประดับการจัดดอกไม้อิเคบานะ พืชชนิดนี้เข้ามาในฟุคางาวะในปี 1964 สมัยที่คุณโยชิโนะ(เสียชีวิตแล้ว)นำต้นกล้าที่ได้จากเพื่อนมาปลูกไว้ที่บ้านของตัวเอง
นับตั้งแต่ปี 1974 เป็นต้นมา เริ่มมีการส่งต้นกล้าจำหน่ายเป็นจำนวนมาก และในอีก 4 ปีต่อมา ครอบครัวเกษตรกรโดยการนำของคุณโยชิโนะก็ก่อตั้งสหภาพกุหลาบท้องถิ่น มีการวางรากฐานเทคโนโลยีการปลูก จนกระทั่งจดเครื่องหมายการค้าด้วยชื่อแบรนด์เฉพาะที่ได้จากชื่อของคุณโยชิโนะ
“สมาคมสหกรณ์การเกษตรคิตะโซราจิโคอิกิ” (เมืองฟุคางาวะ) ที่รับหน้าที่ส่งจำหน่ายกล่าวว่า พันธุ์นี้ทำกำไรได้สูงกว่าพันธุ์อื่นเพราะมีคุณค่าที่หาได้ยาก ราคาอยู่ที่คันรถละ 9,000-20,000 เยน
แต่เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวเกษตรกรมีอายุมากขึ้น ครัวเรือนที่เพาะปลูกจึงมีจำนวนลดลงทุกปีเพราะต้องเก็บเกี่ยวช่วงเดียวกับข้าว เกษตรกรผู้เพาะปลูกที่เคยมี 31 ครัวเรือนในปี 2000 จึงลดลงเหลือ 8 ครัวเรือนในปีนี้ การประชุมที่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็กำลังจะสูญหายไปเช่นกัน
ผู้ผลิตเริ่มพยายามเผยแพร่เสน่ห์ของโยชิโนะสึซึบาระตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีก่อน โดยไหว้วานช่างกล้องมาถ่ายรูปมันเพื่ออัพโหลดขึ้น “อินสตาแกรม” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นแชร์ภาพถ่าย “ไม่ควรปล่อยให้โยชิโนะสึซึบาระเป็นของที่มีแต่ในโอโตเอะ” ความคิดนั้นส่งผลให้ผู้ผลิตกำลังพิจารณาจะถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรหนุ่มสาวในคิตะโซราจิที่สนใจจะเพาะปลูกพืชชนิดนี้ พวกเขาพูดชักจูงว่า “อยากให้พืชพิเศษที่มีความสำคัญชนิดนี้ดำรงอยู่ต่อไปในอนาคต อยากให้รัฐบาลท้องถิ่นหามาตรการที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วทั้งเมือง เช่น รับสมัครเกษตรกรหน้าใหม่ที่จะมาปลูกโยชิโนะสึซึบาระ”

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー