ฟื้นฟูไวน์ “เคววรี” ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีของจอร์เจียอันเป็นต้นกำเนิดของไวน์หลังผ่านไป 12 ปี

การผลิต “เคววรี” ของโทคาจิไวน์ แถบอิเคดะ ด้วยกรรมวิธีดั้งเดิมของจอร์เจีย ได้รับการฟื้นฟูหลังผ่านไป 12 ปี

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน โครงการโทคาจิไวน์ แถบอิเคดะ ฮอกไกโดตะวันออก ได้เริ่มจำหน่าย “เคววรี” ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีดั้งเดิมของจอร์เจียอันเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสภาพโซเวียตซึ่งว่ากันว่าเป็นต้นกำเนิดของไวน์ เนื่องจากเป็นกรรมวิธีที่ต้องใช้เวลา จึงเพิ่งนำมาฟื้นฟูหลังผ่านไป 12 ปี รัฐบาลท้องถิ่นหมักไวน์ในไหดินเผาที่เรียกว่า “อิคิไงยากิ” เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ เคววรีเป็นกรรมวิธีการผลิตที่นำเปลือกกับเมล็ดองุ่นใส่ไว้ด้วยกันในไหดินเผาแล้วเอาไปหมักไว้ใต้ดิน ช่วงนี้การหมักองุ่นสำหรับไวน์ขาวทั้งเปลือกเพื่อผลิต “ไวน์สีส้ม” ที่มีจุดเด่นคือสีส้มก็กำลังได้รับความสนใจเช่นกัน ในปี 1984 อิเคดะกับจอร์เจียเคยมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน กล่าวคือชาวอิเคดะจัดทัวร์ไปจอร์เจียเพื่อทัศนาจรเกี่ยวกับไวน์สมัยที่ยังมีสหภาพโซเวียตอยู่ โดยโครงการโทคาจิไวน์ แถบอิเคดะ เริ่มผลิตเคววรีเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2000 ทว่าการควบคุมดูแลการหมักต้องใช้เวลาและเกรงว่าไวน์จะเกิดการเน่าเสีย จึงจำหน่ายเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2008 คราวนี้ได้ความนิยมของไวน์สีส้มมาช่วย หนำซ้ำในฮอกไกโดยังเริ่มมีโรงกลั่นไวน์ที่ผลิตเคววรี ทางโครงการจึงฟื้นฟูการผลิตด้วยกรรมวิธีนี้เพราะ “ผู้ให้กำเนิดไวน์เคววรีคือโทคาจิไวน์ เราจึงอยากท้าทายกับมันอีกครั้ง” (ความคิดเห็นจากสถาบันวิจัยไวน์) มีจำหน่ายเฉพาะในแถบอิเคดะโดยจำกัดจำนวน 400 ขวด ปริมาตร 720 มิลลิลิตร ราคา 3,300 เยน

Location

Tokachi Wine

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー