จากตัวเลขเดือนพฤศจิกายน ในฮอกไกโดมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนา 84 คน และพบผู้ติดเชื้อ 5,733 คน ซึ่งเป็นเดือนที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดตลอดระยะเวลาของการแพร่ระบาด

จากการสรุปข้อมูลโดยรัฐบาลฮอกไกโด พบว่าเดือนพฤศจิกายนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นจำนวน 5,733 คน (รวมผู้ที่กลับมาติดเชื้อซ้ำ) ซึ่งถือเป็น 5.6 เท่าตัวของจำนวนผู้ติดเชื้อในเดือนตุลาคมที่เคยครองสถิติสูงสุดที่ 1,029 คน จำนวนผู้เสียชีวิตในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นเป็น 84 คน ซึ่งถือเป็น 1.5 เท่าของจำนวนผู้เสียชีวิตในเดือนพฤษภาคมที่เคยครองสถิติสูงสุดที่ 57 คน รัฐบาลฮอกไกโดพิจารณาเห็นว่าต้นเหตุสำคัญคือ การแพร่ระบาดแบบคลัสเตอร์(ผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่ม)ตามสถานพยาบาลยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้กำลังเพิ่มความตื่นตัวและเฝ้าระวังให้มากยิ่งขึ้น
จำนวนผู้เสียชีวิตในเดือนพฤศจิกายนแยกตามช่วงอายุได้ดังต่อไปนี้ อายุ 40-49 ปี: 2 คน, อายุ 50-59 ปี: 1 คน, อายุ 60-69 ปี: 3 คน, อายุ 70-79 ปี: 13 คน, อายุ 80-89 ปี: 29 คน, อายุ 90-99 ปี: 14 คน, 100 ปีขึ้นไป: 1 คน, ไม่ประกาศช่วงอายุ: 21 คน ในบรรดาช่วงอายุที่มีการประกาศนั้น ประมาณร้อยละ 90 เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
ในหมู่ผู้เสียชีวิตประจำเดือนพฤศจิกายนนั้น รวมผู้ป่วย 15 คนที่เสียชีวิตเพราะการแพร่ระบาดแบบคลัสเตอร์ที่โรงพยาบาล 2 แห่งในอาซาฮิคาวะด้วย ตั้งแต่เข้าเดือนพฤศจิกายน เกิดการแพร่ระบาดแบบคลัสเตอร์เป็นจำนวน 94 ครั้ง ซึ่งรวมโรงพยาบาล 2 แห่งดังกล่าวด้วย เกือบครึ่งหนึ่งหรือ 44 ครั้งเกิดขึ้นที่สถานพยาบาลและสถานสวัสดิการ คาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ติดเชื้อสูงวัยมีจำนวนเพิ่มขึ้น
ทว่าอัตราส่วนของจำนวนผู้เสียชีวิตเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.5% ลดลงมากจาก 17.6% ในเดือนพฤษภาคม รัฐบาลฮอกไกโดกล่าวว่า “น่าจะเป็นเพราะวิธีรักษาค่อยๆ แน่ชัดมากยิ่งขึ้น จึงสามารถป้องกันไม่ให้อาการทรุดหนักลงได้”
สำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตในแต่ละเดือนจนถึงปัจจุบัน ช่วงที่จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงเป็นระลอกที่ 2 นั้น มีผู้เสียชีวิตในเดือนเมษายน 22 คน และเดือนพฤษภาคม 57 คนซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดของช่วงดังกล่าว ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง แม้แต่ในเดือนตุลาคมที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็สามารถควบคุมจำนวนผู้เสียชีวิตให้อยู่ที่ 3 คน

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー