สนามบินชินชิโตเสะ เปิดรับสายการบินจากประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต้ พร้อมเตรียมการกักกันแล้ว แต่ไม่มีบริษัทใดจัดเที่ยวบิน

หน้าบูธที่กักตัวสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศภายในสนามบินชินชิโตเสะ มีอุปกรณ์ถูกวางเรียงไว้เตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดบริการ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมปีที่ที่ผ่านมา สนามบินชินชิโตเสะสามารถเปิดรับเที่ยวบินโดยสารจากจีนและเกาหลีใต้ได้แล้ว กระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค ขนส่ง และการท่องเที่ยวได้พิจารณาแล้วว่าระบบการกักตัวของโรคโควิด19มีความพร้อมแล้ว เช่นเดียวกับสนามบินนานาชาติชูบุและสนามบินฟุกุโอกะนอกเกาะฮอกไกโด ซึ่งได้รับการอนุมัติให้เปิดบริการในเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม แตกต่างจากสนามบินทั้งสองแห่งซึ่งกลับมาให้บริการเที่ยวบินตามปกติไปยังเกาหลีใต้ได้แล้ว ณ วันที่ 21 ไม่มีสายการบินใดวางแผนจะกลับมาให้บริการระหว่างสนามบินชินชิโตเสะ เนื่องจากนักท่องเที่ยวยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง จึงดูเหมือนว่าวันที่สามารถมองเห็นเที่ยวบินโดยสารระหว่างประเทศที่สนามบินชินชิโตเสะได้นั้นยังอยู่อีกห่างไกล
หน้าบูธที่กักตัว อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 2 มีวางอุปกรณ์ไว้มากมาย เช่น โต๊ะ ฉากกั้นเพื่อป้องกันพาหะนำโรค และ เต็นท์สำหรับแยกผู้มีไข้และผู้ติดเชื้อที่มีผลตรวจเป็นบวกผู้รับผิดชอบกล่าวอย่างภูมิใจว่า “การตรวจสอบแอนติเจนสามารถตรวจสอบได้ครั้งละ 100 คน พวกเราฝึกอบรมหลายครั้งตั้งแต่เดือนกันยายน ดังนั้นการเตรียมพร้อมทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้ว”
ในเดือนมีนาคมรัฐบาลญี่ปุ่นจำกัดเที่ยวบินขาเข้าจากจีนและเกาหลีใต้ไปยังสนามบินสองแห่งคือ สนามบินนาริตะ และ สนามบินคันไซ เพื่อเสริมสร้างมาตรการชายแดน หลังจากนั้น เพื่อที่จะเริ่มดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ จึงเพิ่มจำนวนสนามบินที่รับเครื่องบินโดยสาร เมื่อพิจารณาว่าระบบกักกันมีความพร้อมแล้ว สนามบินนานาชาติชูบุจึงได้รับการอนุมัติในวันที่ 1 พฤศจิกายน และ สนามบินฟุกุโอกะในวันที่ 17 พฤศจิกายน หลังจากนั้นเที่ยวบินไปยังสนามบินอินชอนแห่งประเทศเกาหลีใต้ก็กลับมาเปิดทำการใหม่ได้อีกครั้ง ระบบการตรวจสอบได้ผ่อนคลายลงตั้งแต่พฤศจิกายนและโดยหลักการแล้วการตรวจสอบโรคติดเชื้อนั้นไม่จำเป็นสำหรับผู้โดยสารจากจีนและเกาหลีใต้อีกต่อไป
ที่สนามบินชินชิโตเสะ ได้เตรียมการทดสอบแอนติเจนและโรงแรมที่แยกผู้ติดเชื้อที่มีผลเป็นบวก สำหรับเรื่องเปิดให้บริการใหม่ ผู้รับผิดชอบจาก Asiana Airlines แห่งเกาหลีใต้ได้กล่าวว่า “ก่อนเกิดโรคโควิด19ระบาด มากกว่า 80% ในผู้โดยสารเป็นนักท่องเที่ยว ขณะนี้กำลังตรวจสอบความต้องการทางธุรกิจอยู่ แต่จำเป็นต้องใช้เวลา แม้จะเป็นการเปิดบริการเที่ยวบินพิเศษก็ตามอย่างน้อยจะต้องใช้ 2-3 เดือน” ผู้รับผิดชอบ Korean Airlines ก็แสดงความระมัดระวังเช่นกันโดยกล่าวว่า “อยากจะพยายามเริ่มใหม่ หลังจากวินิจฉัยความต้องการอย่างถี่ถ้วนแล้ว”

Location

New Chitose Airport International Terminal

Related

このサイトでは、サイトや広告を改善するためにCookieを利用します。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。プライバシーポリシー